Verksamheter

Verksamhetsåret går mot sitt slut

 • Publicerad 07.12.2012 kl. 10:31
 • När året närmar sig sitt slut är det alltid nyttigt att ta en genomläsning av verksamhetsplanen och fundera över vad man uppnått under året. Det känns som att vi rätt väl uppnått det vi eftersträvat i år och delvis nått till och med mycket längre än vi vågat hoppas. Det sista beror på det samarbete vi kommit fram till att testa på med Nationalbiblioteket gällande insamling och överföring av finlandssvenska tidnings- och tidskriftsmaterial.

  Vår första målsättning var att få det nya digitala indexeringssystemet att löpa, vilket vi nog lyckats med. Den tekniska sårbarhet systemet med överföringen av tryckfilerna visat är något vi omgående försöker åtgärda genom att tjuvstarta med projekt Presstanda redan nu. Problemen har ändå inte varit stora, både tekniskt och arbetsmässigt har det hela löpt bra som helhet. Den andra viktiga målsättningen var att arbeta med marknadsföring, hur det lyckats syns i diagrammen nedan.

   

  Andra planer vi hade för året var projekt Pondus, som också avlöpt rätt bra. Lite har arbetet fördröjts på grund av kodarbrist på olika håll, men vi har fått lov av Svenska Kulturfonden att fortsätta projektet lite in på nästa års sida, så att vi hinner få några till API:er färdiga. Var de dyker upp avslöjas snart i Pondus egen blogg. Brages Pressarkivs eget API blev klart redan i somras och är supercoolt tycker jag själv. Under året har vi dessutom fått in länkar till e-tidningar i vår databas, vilket jag anser vara ett avgörande steg mot bättre användbarhet på vår data. Vi kommer under året att ha indexerat dubbelt så många artiklar som för två år sedan, ett bevis på att den digitala processen är snabbare. Det sätter ändå nya krav på indexeringen – vi måste indexera oerhört specifikt och få till stånd länkningar till ontologierna, för att sökresultaten inte skall bli för stora. Vi planerar ännu en riktigt spännande slutspurt på projektet i mars, men mer om det senare. Pondus kommer förstås att fortleva som en del av Pressarkivets ordinarie verksamhet. Vi kommer att upprätthålla webbsidan och fortsätta att konsultera gällande webbsynlighet och metadata. I synnerhet fortsätter det konkreta samarbetet medKulturhuset och koordinationen med Svenska Yle.

   

  Andra saker som omnämndes i verksamhetsplanen var att starta ett nätverk för digital delaktighet, något som också kommit bra igång, inte minst på Facebook. Här har Svenska Studiecentralen också tagit ett stort ansvar och en inspirationsdag planeras till början av februari. Då ska jag tala om webb och upphovsrätt, vilket faller mycket nära Pondus också. Årets andra större happening var förstås #m12i-seminariet, som blev en minst lika spännande och rolig händelse som förra gången. Också här planerar vi för fullt tillsammans med Svenska Yle och Soc&Kom för nästa års seminarium, som vi hoppas blir ännu ett snäpp tuffare. Här kan det löna sig att hålla utkik efter Soc&koms festårsprogram.

   

  Gällande vår kärnverksamhet har vi sökt samabetsmöjligheter med både mediehus, Nationalbiblioteket och Åbo Akademis bibliotek. Även med Focis har vi diskuterat ortnamnsdatabaser. Det händer mycket just nu inom öppen och länkad data och vi strävar till att bidra med de erfarenheter vi har från Pondus. Brages Pressarkiv ser också ut att hitta en viktig och bra ny funktion som en del av det system där det tryckta kulturarvets samlas, återanvänds och bevaras långsiktigt i digital form. Det är viktigt att ha ett mycket brett och ständigt pågående samarbete, så att verksamheter kan koordineras och silobildning och dubbelarbete undvikas. Brages Pressarkiv har tack vare sitt uppdrag och sin lätta effektiva organisation möjlighet att agera snabbt och smidigt, testande nya koncept och modeller på ett sätt som kan stöda både den privata och den offentliga sektorn.

   

  Samtidigt är de historiska klippsamlingarna verksamhetens  oersättliga hjärta, som ser ut att hitta allt flera nya användare. Det gläder oss oerhört, och vi hoppas på ännu många nya och gamla kunder. För alla våra underbara kunder, ofta så glada och överraskade över sina fynd bland klippen, hör till det allra bästa och mest motiverande med vårt arbete.

   

  statistikwebbstatistik

  Jessica Parland-von Essen