Verksamheter

Urklippsverkets Vänners årsmöte

  • Publicerad 25.03.2012 kl. 17:06
  • Nästa år har Urklippsverkets Vänner verkat i 20 år. Under de åren har föreningen arbetat för att förstärka pressarkivets ekonomi, som tidvis har varit rätt ansträngd. Vänföreningen har också medverkat till att öka kännedomen om pressarkivet, vad allt det kan erbjuda den som är intresserad av gångna tider i lätt tillgänglig form. Nu är arkivet inne i en period i av nya, moderna lösningar och ytterligare förbättrad kundservice. Urklippsverkets Vänner anser sig fortfarande ha en roll i detta sammanhang.

    Den 14 mars hade Urklippsverkets Vänner kallat sina medlemmar till årsmöte för att bl.a. välja styrelse och diskutera hur vänföreningen bäst kan stöda arkivets fortsatta utveckling. Årsmötet valde sin hittillsvarande viceordförande Carita Lundin till ny ordförande efter Anders G. Lindqvist som handhaft ordförandeskapet sedan föreningen grundades och nu lovat fungera som sekreterare. I övrigt består styrelsen av Stig Dahlström, Petra Hakala, Gunilla Häkli, Henrik Knif, Magnus Londen, Jolin Slotte och Gustaf Widén.

    Medlemskåren är till sin storlek ganska oförändrad, drygt 80 personer, men det finns ett behov av påfyllnad med yngre krafter. Därför är nya vänner välkomna, de får uppleva ett intressant utvecklingsskede i arkivet och kan lära sig utnyttja den rikedom av information som mer än 100 år av pressmaterial erbjuder.

     

    – Anders G. Lindqvist