Verksamheter

Urklippsverkets Vänner informerar

 • Publicerad 06.03.2013 kl. 16:04
 • Urklippsverkets Vänner håller årsmöte onsdagen den 27 mars 2013 kl. 16.30 i Pressarkivets lokaliteter, Riddareg. 7 A 1, Helsingfors (Kronohagen)

  Härmed kallas våra medlemmar till årsmöte för behandling av de frågor som ankommer på årsmötet. Pressarkivet har genomgått en intressant utveckling de senaste åren och byggt upp ett värdefullt nätverk av samarbetspartner. Nedskärningen av statsbidragen har emellertid försatt arkivet i e allt svårare ekonomisk situation. Därför erbjuder vi alla våra medlemmar en möjlighet att stöda arkivet med ett frivilligt bidrag!

  Nya medlemmar är välkomna
  Styrelsen har konstaterat att även om antalet medlemmar har varit rätt konstant så vore en påfyllnad av nya medlemmar önskvärd. Det betyder inte bara en förstärkning av stödföreningens insatsmöjligheter utan också en breddad kontaktyta, vilket är värdefullt för spridningen av kännedom om Pressarkivet. Förslag till nya medlemmar är alltid välkomna.

  Medlemsavgiften är fortfarande bara 20 euro
  Det går också att bli ständig medlem med femdubbel avgift, alltså 100 euro. Och frivilliga bidrag är alltså mycket välkomna.

  Väl mött på årsmötet!
  URKLIPPSVERKETS VÄNNER rf

  Urklippsverkets Vänner