Tjänster och avgifter

Priser

Kopia A4 0,50 e
Kopia A3 1 e

 

Försändelser per post:

Privatpersoner 1-8 kopior +exp.avg./ 10 e
Företag 1-8 kopior +exp.avg./17 e
Flere än 8 kopior kopiornas st.pris+exp.avg.

 

För fler än 50 kopior avtalas separat.

Informationssökning utförd av personalen 17 e/h