Tjänster och avgifter

Priser

Kopia A4 0,50 €
Kopia A3 1 €

 

Försändelser per post:

Privatpersoner 1-8 kopior +exp.avg./ 10 €
Företag 1-8 kopior +exp.avg./17 €
Flere än 8 kopior st.pris+exp.avg.

 

För flere kopior avtalas separat.

För längre informationssökningar debiteras 17 €/h