Tjänster och avgifter

Tjänster och avgifter

Info för arkivets användare:

  • Arkivet är öppet för alla
  • Arkivmaterialet kan avgiftsfritt studeras i arkivet
  • Ingen utlåning, men materialet får kopieras (för eget bruk)
  • Egen digitalkamera eller liknande får användas, fotografering för eget bruk
  • Ange Brages Pressarkiv i källförteckningen
  • Pärmar och klipp bör behandlas varsamt