Tjänster och avgifter

Tjänster och avgifter

Info för arkivets användare:

  • Arkivet är öppet för alla
  • Det biografiska materialet kan studeras i arkivet, medan övrigt material bör beställas på förhand genom att kontakta arkivet.
  • Ingen utlåning, men materialet får kopieras (för eget bruk)
  • Egen digitalkamera eller likande får användas, fotografering för eget bruk
  • Ange Brages Pressarkiv i källförteckningen