Tjänster och avgifter

Tjänster och avgifter

Info för arkivets användare

  • Arkivet är öppet för alla
  • Det biografiska materialet kan studeras i arkivet, medan övrigt material bör beställas på förhand genom att kontakta arkivet.
  • Ingen utlåning, men materialet får kopieras (för eget bruk)
  • Egen digitalkamera eller likande får användas, fotografering för eget bruk
  • Ange Brages Pressarkiv i källförteckningen

Kopiering vid Brages pressarkiv

Det går att beställa papperskopior av material i Brages pressarkiv. Kopior ges för eget bruk.

Hur beställer jag papperskopior?

Vänd dig till personalen om du vill ha papperskopior. Vi debiterar en avgift för beställningar enligt vår prislista.
Upphovsrättslagen sätter begränsningar för kopieringstjänsten. Vi kan endast kopiera delar av publikationer som har gällande upphovsrätt.
På grund av lagstiftningen kan vi inte distribuera digitala kopior av materialet.

Kan jag fotografera material med min kamera?

I regel kan du fotografera material med din digitalkamera för eget bruk. Förutsättningen är att fotograferingen sker utan att du stör andra eller skadar materialet. Du får inte använda blixt.