Verksamheter

Tiedovaihdosta ja yhteistyöstä molemminpuolista hyötyä

  • Publicerad 13.03.2013 kl. 18:49
  • Yksi Kansalliskirjaston keskeisistä kehittämissuunnista on mahdollistaa sanomalehtien vastaanottaminen digitaalisena sanomalehtien kustantajilta. Suomen ruotsinkielisten sanomalehtien osalta Brages Pressarkiv on jo tehnyt vastaavaa kehitystyötä hyvin tuloksin.

    Yhteistyö Kansalliskirjaston ja Brages Pressarkivin välillä hyödyttää merkittävällä tavalla molempia osapuolia. Hyväksi havaittuja käytäntöjä ja ideoita on jaettu puolin ja toisin. Lisäksi suunnitteilla on yhteinen rajapinta, jonka kautta Kansalliskirjasto saisi Brages Pressarkivin keräämät digitaaliset sanomalehtiversiot suoraan myös omiin kokoelmiinsa. Tämä laajentaisi sähköisesti luovutettujen sanomalehtien joukkoa Kansalliskirjastossa merkittävästi. Rajapinnan kautta olisi myös mahdollista kerätä Brages Pressarkivin tuottamaa lehtiin liittyvää arvokasta metatietoa.

    Matti Hosio, projektipäällikkö, Kansalliskirjasto