Verksamheter

Tidnings- och tidsskriftsdatabaser på webben

  • Publicerad 09.05.2012 kl. 13:40
  • Förutom vår egen databas Press finns det också andra bra sätt att hitta information om artiklar. Vetenskapliga artiklar katalogiseras i databasen ARTO. Båda dessa är ju gratis tillgängliga. Dessutom finns BTJ:s tjänst Aleksi, som inte är gratis.

    Riktigt gamla tidningar hittar man i det Historiska tidningsbiblioteket och rikssvenska tidningar finns hos Kungliga biblioteket. Dessa gamla tidningar finns också öppet tillgängliga, vilket förstås inte är fallet med nya material, vars upphovsrätt ännu är i kraft. Vid Kungliga biblioteket katalogiserar man också en del finlandssvenska nya tidskrifter i Libris.

    I dag ordnades ett seminarium kring katalogisering av artiklar av Nationalbiblioteket i Helsingfors. Jag presenterade där Brages Pressarkivs samlingar och verksamhet.

     

    Min presentation finns här.