Tidningar

Tidningsförkortningar som använts vid dokumentationen i Brages urklippsverk / Brages Pressarkiv 1910-

 

Abl. Arbetarbladet
A.E.B. August Eklöf, bolagstidning
Aft. P. Afton Posten
A. Kr. Allas Krönika
A L Ad Lucem
Allas J. Allas Journal
Allas K. Allas Krönika
Allsv. saml. Allsvensk Samling
Appell
Ann. bl. Annonsbladet
Annonsbl. Annonsbladet
Arb. Arbetaren
Arb. bl. Arbetarbladet
Argus
Ark. Arkitekten
Astra
Bbl. Borgåbladet
Bj. T. Björneborgs tidning
Brandv. Brandvakten
Budkavl. Budkavlen
Byggaren
Cia Organ för Centralförbundet för Intellektuellt arbete
City Varuhuset Stockmann
Dag. Nyh. Dagens Nyheter
Dagl. Alleh. Dagligt Allehanda
D. N. Dagens Nyheter
Domus
D. Pr. Dagens Press
D. T. Dagens Tidning
El-bladet
Fama
Fanb. Fanbäraren
FBT Folkets bildningsförbund
Fd Folkdansaren
F. F. F. Fysisk fostran för Finlands kvinnor
Finl. Finland
Finl. Nat. Finlands Natur
Fisk. tskr. Fiskeritidskrift
Fisk. bl. Fiskarbladet
F. J. Folkjournalen
F. Jakt o. fisk. tskr. Finlands jakt- och fiskeritidskrift
F. Ken. tskr. Finska Kennelklubbens tidskrift
F. N. Finlands Natur
FNT Folktidningen Ny Tid
Folkdansaren
Folkh. Folkhälsan
Folkt. Folktidningen
Forum Forum för ekonomi och teknik
F P Fredsposten
Fram
Fr. post. Fredsposten
F. tskr. Finsk tidskrift
Fr. Tidn. Fredrikshamns tidning
Fr. Bris Frisk bris
F. Sj. Finlands sjöfart
F T Finsk tidskrift
Fyren
För Norden
Förs. bl. Församlingsbladet
Garm
Gillebl. Gillebladet
Gransk. Granskaren
Hbl. Hufvudstadsbladet
Hbl. B. Hufvudstadsbladet, riksupplagan
Hemb. Hembygden
Hem och härd
H. fors J. Helsingfors Journalen
Hf. P. Helsingfors Posten
H. lag. Handelslaget
Ho Horisont
Horisont
H T Hangö Tidning
Husm. Husmodern
Hö. Hangö
Hö. bl. Hangöbladet
Höger-om
Hö. P. Hangö posten
Idr. bl. Idrottsbladet
Jak. Jakobstad
Jak. T. Jakobstads Tidning
J T Jakobstads Tidning
Jägaren
K. N. Kotka Nyheter
K. T. Kaskö Tidning
Kl. far. Klockarfar
Ko Kontakt
Kont. Kontakt
Kontor. Kontoristen
Kont. Världen Kontorsvärlden
K P Kyrkpressen
K. T. Kristinestads Tidning
Kuriren Jakobstads Tidnings veckotidning
Land och folk
L. bl. Lantamannabladet
L. F. Landsbygdens folk
Liv o. spänst Liv och spänst
L. o. A. Lantmän och andelsfolk
Lär. Läraren
Lön. Löntagaren
Lörd. Lördagen
Medb. bl. Medborgarbladet
Merc. Mercator
Mevi Varuhuset Stockmann
M. rev. Månads revyn
M. vännen Människovännen
Mån. revyn Månads revyn
N A Nya Argus
N. Argus Nya Argus
N. Daglig. Alleh. Nya dagligt allehanda
NKT Nya Kristinestads Tidning
N. kv. gymn. Nordisk kvinnogymnastik
N. Nyl. Nya Nyland
Norden
Notisbl. Notisbladet
N P Nya Pressen
NP Norra Posten
N. Pr. Nya Pressen
N. T. Nya Tidningen
NT Ny Tid
Nyl. skk. Nyländska skyddskåristen
Ny Tid
Nyl. Nyland
Nyl. ungd. Nyländsk Ungdom
NÅl Nya Åland
Nä. Närpes Tidning
Närpes tidn. Närpes Tidning
N. Öb. Nord Österbotten
Odalm. Odalmannen
Panorama
Parg. kung. Pargas kungörelser
Ped. Pedersöre
PK Pargas kungörelser
P. o. K. Pargas Kalk, brukstidning
PQR
P:öre Pedersöre
Rep. Replik
R-TV. bl. Radio och TV-bladet
Sa Samarbete
Samarb. Samarbete
SD Svenska Dagbladet
Si Signalen
Sign. Signalen
Sjöf. nyh. Sjöfartsnyheter
Skbr. Skogsbruket
Sknytt Skolnytt
Skogsbr. Skogsbruket
Skola o. hem Skola och hem
Sk. R. Skyddskåristen
Sparb. Sparbanken
Spe Spegeln
Sp. pr. Sportpressen
Spr Sportpressen
St. Bl Studentbladet
St. Konstrevy Stenmans konstrevy
Stockh. tidn. Stockholms Tidning
Stu Studentbladet
Sv. Botten Svensk botten
Svb Svenskbygden
Sv. Bygd Svenskbygden
SvD Svenska Dagbladet
Sv. Dagbl. Svenska Dagbladet
SvFi Svenska Finland
SvFr Svensk Framtid
Sv. Dem. Svenska Demokraten
Sv. Pr. Svenska Pressen
Sv. T. Svenska Tidningen
Sv. Finl. Svenska Finland
Sv. Framtid Svensk Framtid
Sv. f. v. kal. Svenska Folkskolans Vänners kalender
Sv. F. turist tidn Svenska Finlands turist tidning
Sv. J. Svensk Journal
Sv. Tyskl. v. Svenska Tysklandsvänner
Sv. Ungd. Svensk Ungdom
Sydv. Sydväst
S. Ö. Syd Österbotten
SÖB Syd Österbotten
T. A. Tammerfors Aftonblad (1882-1972)
T. A. Tammerfors Aktuellt (1973-)
T. N. Tammerfors Nyheter
T. f. fsk. Tidskrift för folkskolan
T. f. lantm. Tidskrift för lantmän
Tidn. för musik Tidning för musik
Trg. Odl. Trädgårdsodlaren
Tskr. för jäg o. fisk Tidskrift för jägare och fiskare
Uleåb. bl. Uleåborgsbladet
Ungd. Ungdomen
Vbl. Vasabladet
Veckan Veckan med radio och TV
Veckobl. Veckobladet
Veckosp. Veckospegeln
V. F. Västra Finland
VH Vår Hemslöjd (Kotiteollisuus)
Vi
Vib. N. Viborgs Nyheter
V. Kr. Veckans Krönika
V. Kv. Våra Kvinnor
V. N. Västra Nyland
W. N. Viborgs Nyheter
V. P. Vasa Posten
V. T. Vår Tid
VVS Vi och vår skola
Ål Åland
Ål. odl. Åländsk odling
Ål. p. Ålands Posten
Å. T. Åbo Tidning
Å. U. Åbo Underrättelser
Öb. Österbottningen
Öb. D. Österbottens Dagblad
Öb. folkbl. Österbottens folkblad
Ö. F. Östra Finland
Ö. N. Östra Nyland
Ö. P. Österbottniska Posten
Östn. Ungd. Östnyländsk Ungdom

ÖT                                  Österbottens Tidning