Tidningar

V-W X-Ö

W Oskar Wikholm
Valentina Thelma Sjöblad
Walker Guido Hagelin
W.A.S. Wolfgang Amadeus-Schmidt
W.B. Walter Breitenstein
W-ck Walter Kranck
Vedeft Rafael Lindqvist
Vem Tor Weckström
W.E.N. Werner E. Nordström
Vem vågar Tor Weckström
V.E.P. Viktor E. Pettersson
West Ralf Westerback
V.Gh Valter Hortling
W.H. Valdemar Holmqvist
Victor Svante Dahlström
Victorsson Rainer Holmberg
Vidar Vidar Enquist
Vilhelm Rainer Erlund
Will Sven Willner
Ville Servus Oskar Wickholm
Ville Väl Runar Stjernberg
V.L. Valter Lindroos
W.L-m Verner Laxström
W-ls-n Åke Bamberg
Voldemar G.R.A. Stålhandske
Vox Hugo Ekhammar
W.R. Viola Renvall?
Wrinckie Hans Kutter
W-r S-m Walter Sjöblom
W.S. Wilhelm Sjöberg
V.S. Vide Strandvik
W.S-g Wilhelm Sjöberg
V.T.R. V.T. Rosenqvist
Vzn Lasse Victorzon
Väring Rafael Lindqvist

 

-x. Jarl Bergbom
-x- Henning Bondestam
X Oscar Willman

 

Yellow Leo Holmberg
Y.K. Axel Lindfors
You Know Axel Lindfors

 

Zero Ester Standertskjöld
Z.M-n Zoe Myhrman

 

Å. Gunnar Åkerfelt
Ån Botvidsson Anton Fredrik Westerberg
Å.R-son Åke v. Schoultz
Å.v.S. Åke v. Schoultz
Åves Åke v. Schoultz

 

Äppelqvist Armas Appelgren
Ä-st Armas Appelgren

 

Ö Hans Österlund
Ödr Ragnar Ölander
Ögat och Örat Runar Itäinen
Östing Nils Öhqvist