Verksamheter

Stängningshotet förbluffar i Sverige

  • Publicerad 19.01.2014 kl. 13:54
  • En nedläggning av Brages pressarkiv vore beklaglig. Ett praktiskt exempel är att undertecknad har planer på att undersöka vissa händelser under Finlands inbördeskrig i belysningen av finlandssvensk press. Har jag tillgång till färdigt indexerat och artikelvis urklippt material, förvarat i pärmar, är det praktiska sökningsarbetet med materialet redan gjort. Jämfört med att man istället går till Nationalbiblioteket där samma material är förvarat på ej sökbara mikrofilmrullar är skillnaden stor.

    Man borde på något vis försöka hedra och utnyttja de forna arkivariernas arbete som dock ej var digitalt, utan noggrant och klisterdoftande handarbete som bottnade i klipsk intelligens.

    Dessutom är det ett faktum att ingen annanstans är tidningsmaterial, efter tidsgränsen som begränsas av upphovsrättslagen, så lätt tillgängligt som på Brages Pressarkiv.

    Kalevi Lehtonen, bibliotekarie (kungl.) emeritus