Verksamheter

Solveigs sommar

 • Publicerad 20.06.2012 kl. 10:29
 • ” … bara obruten horisont, en fyrbåk långt ute och några österbottniska stenar. … Om det är soligt – ack, inte ofta – kan jag sitta i min lilla skrivboda under en jättegran med dörren öppen mot gungande barr och myror och blåbärsris.” (Nya Pressen 1965).

  Det är alltid lika roligt att få anledning att öppna de två pärmarna med artiklar om Solveig von Schoultz  – de hör till mina absoluta favoriter bland något tusental pärmar här på arkivet. De står bland andra författar-, konstnärs- m.fl. pärmar i forskarsalen. Jag brukar alltid stolt förevisa hyllan för t ex besökande grupper, som (i allmänhet) blir imponerade och intresserade. Tidnings- och tidskriftsartiklar samlade på det här bekväma sättet! Unikt, tro mig. Just den här sortens 1940-, 50- eller 60-talsmaterial hittas inte på nätet.

  Solveig von Schoultz-pärmarna är flitigt genomgångna av både forskare och studenter genom åren. Tidiga recensioner och intervjuer har gett underlag och upphov till nya analyser i artiklar och böcker. En som ofta gick igenom Solveig-materialet var författaren Inga-Britt Wik, t ex för arbetet med brevboken Det som har varit, det som är (1999).

  Jag minns också, dunkelt, ett eget  studietida arbete om Solveig von Schoultz novellsamling Även dina kameler och särskilt novellen Gräshopporna …  Ett visst urklippsverk gav stoff …

  Det skrivs fortfarande om Solveig von Schoultz och hennes författarskap i tidningar och tidskrifter. Numera bevaras artiklarna inte i pappersform här på arkivet,  utan samlingen växer och fortsätter elektroniskt.

  Viveka Högnäs-Mellner