Verksamheter

Serendipitet bland arkivhyllorna

 • Publicerad 06.05.2013 kl. 20:44
 • Serendipitet är en oavsiktlig upptäckt, en positiv överraskning vid sökandet efter något annat, står det i Wikipedia. Det är ett av de stora modeorden då det gäller webben, hur man på webben kan snubbla över oväntade saker av stort värde. På webben surfar vi, eller googlar vi. Vi bläddrar sällan. I ett pappersbaserat arkiv kan man bläddra. Man måste ofta bläddra. Man ser en kontext. Och visst finns det serendipitet också i bläddrandet? Hur skall ett bra arkiv se ut? Hyllmeter efter hyllmeter av mappar? Eller digitaliserade handlingar och skannade dokument på en webbsida? Utesluter dessa alternativ varandra?

   

  Hur förvandlas gamla dokument till nya texter? Hur kan man använda arkivmaterial i det man skriver, vare sig det är facklitteratur, fiktion eller en blandning av båda delarna? Vilken nytta kan man ha av det man hittar – vare sig det var just det man var ute efter eller något man kanske inte ens visste att man sökte förrän man fick syn på det?

   

  Brages Pressarkiv ordnar den 22.5.2013 klockan 18 ett samtal om arkiv ur användarperspektiv. Diskussionen handlar denna gång främst om vilken nytta kulturarbetare, författare och forskare kan ha av arkiv, och hur arkiven skall tillmötesgå dessa behov.

  Evenemanget äger rum på Arkadia Bookshop i Helsingfors (Nervandersgatan 11).

   

  Medverkande:

  Michaela Bränn, historiker

  Fredrik Hertzberg, litteraturvetare

  Jessica Parland-von Essen, arkivchef på Brages Pressarkiv

  Trygve Söderling, huvudredaktör för Nya Argus

  Thomas Wulff, författare