Samlingar

Topografiska avdelningen

Artiklar med lokal anknytning som reportage, mötesreferat, lokalnyheter, notiser osv. Artiklarna är ordnade enligt ort (landskap, kommun) och utöver det enligt vissa ämnesklasser som folkliv, föreningar, kommunalt, skolor o. dyl. Materialet fram till 1965 är inklistrat i pärmar, därefter samlat i klippform i kuvert/arkivkartonger. Topografiska avdelningen gäller främst orterna inom det svenska språkområdet i Finland.