Samlingar

Samlingarna har under olika tider ordnats enligt olika klassicificeringssystem, men uppbyggnanden är i stort sett enhetlig ända fram till och med dagens Ponduskategorier i det digitala arkivet.

 

Här nedan några exempel på kataloger i olika format:

 

Allmänna samlingen 1910-1965 (pdf) (xls)

Topografiska samlingen 1996-2006 (pdf: början och slutet) (xls:början och slutet)

Ponduskategorierna (på Finto-tjänsten där de också finns i maskinläsbart format)