Samlingar

Maria Grotenfelts samling 1860-1910

Detta är är en mindre specialsamling som är indelad i en allmän och en topografisk avdelning. Maria Grotenfelts samling utgör ett värdefullt komplement till pressarkivets äldre samlingar.

Maria Grotenfelt (1846-1926) var en framsynt privatperson med intresse för aktuella händelser. Hon skapade en imponerande klippsamling kring 1800-talets senare hälft. Den donerades senare till dåvarande Brages Urklippsverk där den klassificerades.