Samlingar

Sökanvisningar

Namn
Efternamn Förnamn, Andersson Anders,  Andersson* (ger alla Andersson oberoende av förnamn)

Länder
Storbritannien (ger artiklar om Storbritannien fr.o.m. sept.1998)
gbr (ger artiklar om Storbritannien t.o.m. aug. 1998).

Trunkering
Med hjälp av trunkering (*) kan du söka ord med olika för- och efterleder eller ord med olika böjningsformer.

Ex. Du söker artiklar om riksdagen, men vill inte begränsa dig enbart till ordet riksdag utan vill ha med ord som riksdagsval, riksdagsmän, riksdagsordning etc. Skriv in riksdag*

Kombinering
Flere sökord kan kombineras i samma fält eller mellan olika fält med symbolerna + , –

Ex. Du söker artiklar om sjukvården i Nyland.
Skriv in +sjukvård, +Nyland

Ex. Du söker artiklar om invandrare eller flyktingar.
Skriv in invandrare, flyktingar

Ex. Du söker artiklar om konst men inte bildkonst.
Skriv in konst, -bildkonst

Enkel sökning och avancerad sökning
Du kan välja mellan enkel sökning och avancerad sökning. Med enkel sökning avses att det inskrivna sökordet snabbt söks ur artikelreferensens samtliga fält. Väljer du avancerad sökning kan du specifikt söka i de olika fälten och på detta sätt göra sökningen mera exakt.

Tidning
Välj önskad tidning ur menyn.

Artikeltyp
Välj önskad artikeltyp ur menyn.

Nivå
Välj önskad nivå ur menyn. Med lokalt avses artiklar med anknytning till olika orter i Finland. Med utrikes avses artiklar som specifikt behandlar andra länder. Artiklar som inte passar in under lokalt eller utrikes har placerats in under allmänt.

Datum
Datum skrivs in enligt formen 1.1.2002. Datumet inom parentes anger inmatningsdag.

Rubrik
Ord i rubriken kan sökas som sådana eller trunkeras(*), ex. sjukvård eller sjukvård*

Ämnesord
Ämnesorden finns förtecknade i ämnesordslistan, som fås fram genom att klicka på Ämnesord i formatet. Skriv in önskat ämnesord eller förleden* av detta ord i rutan. T.ex. teater* listar alla ord som börjar på teater. Genom att klicka på önskat ord i listan flyttar man det automatiskt över till formatet. För att maximera antalet träffar lönar det sig alltid att trunkera (*) ord.

Signatur
Namn på skribenter skrivs in enligt formen Efternamn Förnamn, ex. Andersson Anders, Anka Joakim von.
Trunkering efter efternamnet ger alla skribenter med det sökta efternamnet, ex. Andersson*.

Klassifikation
Artiklarna har klassificerats enligt ett klassifikationssystem som bygger på ALLÄRS ämnesindelning.
Ex. Litteratur 87, Skönlitteratur. Recensioner 871, Facklitteratur. Recensioner 872.
Vid trunkering 87* sökes samtliga artiklar om litteratur.

Land
Namn på länder skrivs in i enlighet med förteckningen över länder. Fram till augusti 1998 användes enbart förkortningar på länder. Förkortningarna ingår i förteckningen. Historiska namn på länder kan även användas som ämnesord och bör då sökas i ämnesordsfältet, t.ex. Babylonien, Romarriket, Sovjetunionen, Zaire, Österrike-Ungern.

Person
Namn på personer skrivs in enligt formen Efternamn Förnamn (se signatur). I detta fält finns namn på personer i biografiska artiklar, dvs artiklarsom handlar om personen i fråga. Personer som allmänt uttalar sig i en artikel finns antecknade i ämnesordsfältet.

Kolumn
Kolumnens namn skrivs in, ex. Brages ruta.

Serie
Seriens namn skrivs in, ex. Ung i förorten. Eftersom serierna ofta är numrerade bör namnet för säkerhets skull trunkeras, ex Ung i förorten*(ger Ung i förorten 1, Ung i förorten 2 etc.).

Recenserad bok
Namn på böcker skrivs in enligt formen Pippi på de sju haven. Namn på böcker med bititel skrivs in enligt formen Pippi på de sju haven : en äventyrsbok. Det är möjligt att söka en bok med hjälp av endast ett ord, ex. *haven*, eller att trunkera genast efter huvudtiteln.

Recenserad författare
Författarens namn skrivs in enligt formen Efternamn Förnamn, ex. Dickens Charles. Detta fält är avsett för recensioner, biografiska artiklar om författaren söks i Personfältet. Artiklar (ej biografiska) där författarens namn finns nämnt sökes i Ämnesordsfältet.

Recenserad teaterpjäs
Namnet på teaterpjäsen skrivs in, ex. Spelman på taket. Detta fält är avsett för recensioner, nämns teaterpjäsen i andra typer av artiklar återfinns namnet i ämnesordsfältet.

Recenserad konstnär
Se reglerna för Recenserad författare.

Recenserad musiker

Se reglerna för Recenserad författare.

OCH-relation
Plustecknet (+) anger OCH-relation. Om du skriver ett plustecken framför sökorden innebär detta att funna dokument måste innehålla alla ord som skrivits i sökfältet med plustecken framför.

Ordens inbördes ordning spelar ingen roll.

Ex. Du söker artiklar om sjukvården i Nyland.
Skriv in +sjukvård, +Nyland

Enbart ett kommatecken (,) mellan två sökord anger ELLER-relation.
Detta innebär att funna dokument måste innehålla ett av de ord som skrivits i sökfältet med kommatecken emellan.

Ex. Du söker artiklar om invandrare eller flyktingar.
Skriv in invandrare, flyktingar

Minustecknet (-) anger INTE-relation. Om du skriver ett minustecken framför ett ord i sökfältet innebär det att sökta dokument inte får innehålla ordet.

Ex. Du söker artiklar om konst men inte bildkonst.
Skriv in konst, -bildkonst