Samlingar

Klassifikationssystem för databasen

00
Allmänt. Allmänna Termer
02
04
Matematik. Statistik
06
Astronomi. Rymdforskning
07
09
11
Geografi. Kartografi. Geologi. Paleontologi
13
Vatten. Hydrologi
14
Klimat. Meteorologi.
15
Biologi. Mikrobiologi. Genetik
16
17
18
Naturvård. Miljövård. Miljöns Tillstånd
182 Byggnadsskydd
19
21
Skogsbruk. Skogsskötsel
22
23
24
Näring. Livsmedelsbranschen. Hem Och Hushåll
26
Textilindustri. Konfektionsindustri
28
Skogsindustri
30
Kemisk Industri. Keramisk Industri
32
Bergsbruk. Gruvindustri
34
Metallindustri. Metallurgi. Verkstadsindustri
37
Byggnadsverksamhet. Husbyggnad
371 Husbyggnad
372 Jord- och vattenbyggnad
39
Trafik. Transport. Post
391 Landtrafik
392 Sjöfart. Rederier. Båtbyggnad
393 Flygtrafik
394 Post
41
Elteknik. Elektronik
43
Adb. Datateknik
45
Telekommunikationsteknik. Ljudteknik
48
Medicin. Anatomi. Fysiologi
49
Säkerhet. Brandväsen. Räddningsväsen
50
Folktradition. Traditionsforskning. Kulturantropologi
51
52
53
Religion. Religionsvetenskap
55
56
Vetenskap. Forskning
57
Uppfostran. Undervisning. Utbildning
571 Förskolor. Grundskolor. Gymnasier
572 Yrkesskolor. Yrkeshögskolor. Folkhögskolor.
573 Högskolor. Universitet
60
Sociologi. Socialpolitik
61
Befolkningslära. Demografi
62
Samhällsplanering
65
Statskunskap. Politik
651 Finlands inrikespolitik allmänt
651.1 Politiska partier
651.2 Presidenten
651.3  Regeringen
651.4  Riksdagen
652 Finlands utrikespolitik
653 Övriga länders inrikes- och utrikespolitik
Internationell verksamhet
653.1 Norden
653.2 Baltikum
653.3 Ryssland
653.4 Övriga europeiska länder
653.5 Afrika
653.6 Asien
653.7 Australien
653.8 Central- och Sydamerika
653.9 Nordamerika
67
Krigföring. Försvar. Vapen
69
Juridik. Lagstiftning
71
Förvaltning. Organisationer
73
Socialpolitik
731 Boende
732 Barnskydd. Dagvård. Familjepolitik
733 Ungdomsvård
734 Åldringsvård
735 Rusmedel. Missbrukarvård
75
Ekonomi. Nationalekonomi. Företagsekonomi
78
Arbetsliv. Arbetarskydd. Företagshälsovård
781 Arbetskonflikter. Strejker
80
Kommunikation. Informationsförmedling. Reklam 801 Massmedier
81
Bibliotek. Arkiv. Utställningar
811 Museer
82
Förlagsverksamhet. Publikationsverksamhet. Boktryckerier
85
Språkvetenskap. Språk
87
Litteratur. Litteraturvetenskap
871 Skönlitteratur. Recensioner
872 Facklitteratur. Recensioner
89
891 Konserter. Recensioner
90
Konsthistoria. Stilar
91
92
Bildkonst. Målarkonst
921 Konstutställningar. Recensioner
94
Konstindustri. Inredning
941 Konstutställningar. Recensioner
95
Teater. Dans
951 Teaterrecensioner. Dansrecensioner
96
Fotografering. Film. Video
961 Fotoutställningar. Recensioner
97
Motion. Idrott
98
Fritid. Hobbyer. Turism. Handarbeten
981 Föreningar