Samlingar

Biografiska avdelningen

Personnotiser, intervjuer, recensioner, nekrologer, dödsannonser, och liknande artiklar som huvudsakligen handlar om en person eller kan hänföras till ett personnamn. Artiklarna är ordnade alfabetiskt enligt släktnamn i pärmar och kuvert. T ex matrikelredaktörer, släktforskare och konst-, musik- och litteraturvetare har stor nytta av det här lätttillgängliga materialet.