Samlingar

Allmänna avdelningen

Tidningsartiklar av allmän karaktär: ledare, debattartiklar, analyser, kommentarer och referat. Materialet är indelat i huvudklasser som befolkningsfrågor, ekonomi, folkliv och historia, social- och hälsovård, miljö och natur, idrott, kultur, politik, skolor, vetenskap osv. Mycket användbart som källmaterial för t.ex. historiker och samhällsvetare.