Samlingar

Samlingar

Pressarkivets samlingar täcker åren 1910 till 2014 samt i viss mån nyare biografiskt material. Arkivet erbjuder klippen i original, systematiskt och kronologiskt ordnade enligt ämne eller person. Material fram till 1965 är inlimmat i pärmar. Resten av materialet förvaras i kuvert/arkivaskar.

Arkivet tillhandahåller referensartiklar ur databasen Presstanda (tidigare Press) som klipp i arkivet. Sedan 2011 är samlingarna digitala.

Samlingarna omfattar ca 800 hyllmeter indelat i huvudavdelningarna

  • Biografiskt
  • Allmänt
  • Topografiskt
  • Grotenfeltska samlingen