Samlingar

Samlingar

Pressarkivets samlingar täcker hela 1900-talet fram tills idag.
Samlingarna växer varje dag. Arkivet erbjuder klippen i original, samlade och systematiserade, kronologiskt ordnade enligt ämne eller personnamn. Det äldre materialet fram till 1965 är inlimmat i drygt 2000 pärmar – mycket användarvänligt. Resten av materialet förvaras i klippfrom i kuvert/arkivkartonger.

Arkivet tillhandahåller också referensartiklarna ur databasen Presstanda (tidigare Press) som klipp i arkivet. Sedan 2011 är samlingarna digitala, förutom dödsannonser och nekrologer som fortfarande tas till vara som klipp.

Samlingarna omfattar ca 800 hyllmeter material indelat i följande huvudavdelningar:

  • Biografiskt
  • Allmänt
  • Topografiskt
  • Grotenfeltska samlingen