Verksamheter

Republiken klippt i 100 år

 • Publicerad 27.03.2017 kl. 08:06
 • Urklippsverkets Vänner r.f. i samarbete med Brages Pressarkiv
  inbjuder till seminariet

  REPUBLIKEN KLIPPT I 100 ÅR

  Torsdag 27.4.2017 kl. 13-16.30
  HU Soc&kom, Snellmansgatan 12, sal 210

  Med anledning av att republiken Finland fyller 100 år och Brages Pressarkiv
  107 år ordnas ett seminarium om Pressarkivet. Urklippsverkets Vänner vill
  öka kännedomen om Pressarkivet och visa vilken betydelse arkivsamlingarna
  kan ha för olika yrkesgrupper. Seminariet har fått stöd av Stiftelsen Tre
  Smeder.

  PROGRAM
  Moderator skriftställare Thomas Rosenberg

  13.00 Hälsningsord, ordf. för Vännerna miljörådet Alec Estlander
  13.10 Arkivet i förhållande till presshistorisk utveckling, docent Lars-Folke
  Landgrén
  13.30 Pressarkivets betydelse för författare, författare Jolin Slotte
  13.50 Journalister och Pressarkivet, frilansjournalist Lina Laurent
  14.10 Diskussion

  14.30 Kaffe med tilltugg

  15.00 Pressarkivets betydelse för historiker,
  historiker fil.mag. Michaela Bränn
  15.20 Släktforskare och Pressarkivet, fil.dr.
  Alexandra Ramsay
  15.40 Diskussion
  16.00 Sammanfattning, slutord, Alec Estlander

  Anmälningar tas emot av Brages Pressarkiv,
  telefon 09-633342
  eller [email protected]
  ända till fredagen 21.4.
  Fritt inträde

  VÄLKOMNA!