Verksamheter

Pressmeddelande 16.1.2015

 • Publicerad 16.01.2015 kl. 11:56
 • Pressarkivföreningen – ny upprätthållare av Brages Pressarkiv

  Pressarkivföreningen rf har övertagit verksamheten vid Brages Pressarkiv från den 1 januari 2015.

  Verksamheten fortsätter under det gamla namnet Brages Pressarkiv med två anställda. Arkivet håller öppet för kunderna som hittills, vardagar klockan 9 – 16 (onsdagar 9 – 18) på den bekanta adressen Riddaregatan 7 A 1 i Kronohagen i Helsingfors.

  I Pressarkivet finns ca 800 hyllmeter pressmaterial från slutet av 1800-talet till våra dagar indelat enligt tre huvudområden; biografiskt, topografiskt och allmänt material. -Eftersom detta material inte finns lätt sökbart någon annanstans ser Pressarkivföreningen det som viktigt att materialet är tillgängligt för forskare, släktforskare och studerande vid besök på Pressarkivet, säger Kristina Linnovaara, ordförande för Pressarkivföreningen.

  -Databasen Presstanda har referenser till artiklar ur finlandssvenska dagstidningar för åren 1990- 2014. Planen är att nyare digitalt pressmaterial kan läsas på Brages pressarkiv, säger Kristina
  Linnovaara.

  Pressarkivföreningen grundades i oktober 2014 av Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tre Smeder för att hålla Brages klipparkiv
  tillgängligt för forskare och allmänhet. Tack vare Pressarkivföreningens insats kan verksamheten fortgå utan avbrott trots det indragna statsbidraget.
  För mer information, kontakta
  Kristina Linnovaara
  styrelseordförande, Pressarkivföreningen rf
  040 168 8088

  Kristina Linnovaara