Verksamheter

Också gymnasieelever behöver pressarkivet

  • Publicerad 28.03.2013 kl. 09:59
  • När man avlägger sin studentexamen inom det världsomfattande International Baccalaureate-gymnasiet ingår det att man skriver en vetenskaplig uppsats i ett av de ämnen man studerar. Denna s.k. Extended Essay motsvarar till sitt omfång och sin akademiska nivå ungefär en proseminarieuppsats vid ett universitet. I Mattlidens gymnasium i Esbo har vi varje år upp till åtta svenskspråkiga elever som skriver sin Extended Essay i modersmålet. Dessa elever väljer så gott som alltid att göra en litteraturvetenskaplig analys av något finlandssvenskt skönlitterärt verk. Att hitta sekundärlitteratur för dessa analyser är ibland svårt, särskilt om det handlar om något mindre utforskat författarskap eller verk. Brages pressarkiv är ofta det enda stället där eleverna kan hitta recensioner och därmed få en möjlighet att jämföra sina egna slutsatser med en professionell läsning av verket.

    Katarina von Numers-Ekman, lektor i modersmål och litteratur vid Mattlidens gymnasium