Verksamheter

Ny direktionsmedlem

  • Publicerad 27.03.2012 kl. 17:35
  • Brages Pressarkiv har också fått en ny direktionsmedlem: Henrik Stenbäck. Vi är alla glada över att ha med honom, eftersom han är aktiv som journalist och dessutom kan fungera som en länk till Österbotten. Samtidigt finns han tillräckligt ofta här i Helsingfors, för att uppdraget inte ska bli för besvärligt.

    Ordförande är fortsättningsvis Jan Sundberg, vice ordförande Pertti Hakala och medlemmar Björn Månsson, Robert Runeberg, Barbro Wigell-Ryynänen och Föreningen Brages representant i direktionen Susanne Österlund-Pötzsch.

    Nu väntar vi med spänning på vårens finansieringsbeslut från fonderna, samtidigt som vi satt i gång planeringen av arkivvårdsåtgärder. För dem har vi redan fått en del finansiering av Stiftelsen Tre Smeder och löfte om bidrag av stödföreningen om det kniper. Det känns väldigt bra, för många mappar är i riktigt dåligt skick.