Verksamheter

Nu ska vi mappa* datascheman!

  • Publicerad 27.01.2012 kl. 16:22
  • I tisdags höll Pondusnätverket stormöte på Brages Pressarkiv. Närvarande var femton personer från olika organisationer. Tillsammans drog vi upp riktlinjerna för hur projektet ska gå vidare.

    Arbetet har redan påbörjats, eftersom vi har fått en del av finansiering beviljad. Undertecknad har tillsammans med Mikael Norrgård påbörjat en genomgång av finlandssvenska webbresurser och internationella standarder för att öppna och länka data. Hittills verkar det hela nästan skrämmande enkelt, så mycket finns redan gjort på området ute i världen och också i Finland. Att implementera standarderna på det varierande materialen kommer däremot att bli en liten utmaning. Men vi ser faktiskt rätt goda förutsättningar att skapa en del fiffiga lösningar.

    På mötet slog vi också fast att vi så fort som möjligt ska sätta upp vår webbplats med wiki och projekthanteringsverktyg, så att arbetet kan struktureras. För ändamålet behövs en grafisk plan. Kulturhuset kommer att hjälpa till med att förverkliga webbsidan. Domännamnet kommer att bli www.pondus.info.

    Hela projektet delades upp i fyra grupper: terminologi, teknik, rättigheter och grafik+marknadsföring. Så fort vi får upp webbplatsen kommer ni att kunna läsa närmare om projektet och vem som medverkar. Vi är faktiskt en stor och varierande skara, vilket gör det hela så oerhört givande och intressant. Och alla intresserade är välkomna att ta kontakt!

    *Mappa betyder i detta fall inte att sätta i mappar, utan att försöka passa ihop datastrukturer i olika system.