Verksamheter

Litteraturhistoria kan skrivas med hjälp av gamla tidningsmaterial

  • Publicerad 13.03.2013 kl. 18:56
  • Jag har haft stor hjälp av Brages Pressarkiv både som forskare, kritiker och redaktör. I min forskning i Gunnar Björlings författarskap har Pressarkivets urklipp med recensioner av Björlings verk varit helt avgörande för möjligheten att kartlägga mottagandet av författarskapet. När jag har redigerat och skrivit artiklar för Biografiskt lexikon för Finland har jag ofta anlitat Brages Pressarkiv för att leta reda på biographica om de aktuella personerna, och som kritiker har Pressarkivet erbjudit utomordentliga möjligheter att snabbt sätta sig in en författares tidigare böcker och bekanta sig med sätten på vilka de har diskuterats genom tiderna.

    När jag nu skriver en biografi över författaren Gunnar Björling anlitar jag Pressarkivet för att skaffa fram information om Björling och hans släkt. Kort och gott har jag tyckt att jag på Brage hittat information som jag inte hittat någon annanstans och att Brage gjort det möjligt att skapa sig en mera heltäckande bild av en person eller av ett fenomen, att bekanta sig med fotografier och dessutom råka på material som är överraskande eller nytt.

    Fredrik Hertzberg, forskare och litteraturkritiker