Verksamheter

Lär dig redigera Wikipedia

  • Publicerad 15.05.2013 kl. 15:31
  • Tycker du någon viktig finländsk person saknas eller är alltför knapphändigt presenterad i Wikipedia? Det är inte så svårt att komplettera eller korrigera texter, men det är bra att veta hur det går till och vilka principer som gäller.

     

    Brages Pressarkiv ordnar en Wikipediaklinik torsdagen den 13 juni från klockan 13 framåt, så länge vi orkar.

     

    Vi arbetar med fokus på biografiska artiklar och fyller särskilt på info om finländska personer i svenska Wikipedia. På plats finns handledare från Wikipedia som visar hur man gör och som kan hjälpa och ge råd. Ta med egen dator!