Verksamheter

Konkret nytta för professionell historiker

  • Publicerad 11.03.2013 kl. 13:58
  • Som historiker har Brages pressarkiv varit för mig ett mycket betydelsefullt arkiv under årens lopp. Dess samlingar har varit mig till stor nytta under forskningen för ett flertal olika historieverk. Pressarkivets klippsamlingar är en av de mest konkreta informationskällor man kan tänka sig.
    Brages samlingar ger forskaren en möjlighet snabbt att bekanta sig med ett brett och varierande pressmaterial om t.ex. finlandssvenska organisationer under en lång tidsperiod. Materialen är sammanställda i lätt användbara, organiserade helheter, vilket är en klar fördel jamfört med andra källor. Då till exempel en förenings arkivmaterial gått förlorat från de grundläggande åren av verksamheten, kan en förenings historia spåras fram från urklippen. Detta har jag gjort flera gånger på Brages Pressarkiv.

    Då arkivmaterialet innehåller flera svenskspråkiga tidningars urklipp kan informationen korsrefereras och kompletteras, vilket möjliggör det för en författaren att skapa en fylligare tidsbild. Förutom organisationers historia utgör arkivet en god källa för personhistoria. Arkivmaterialets bredd ger en historiker också en bra inblick i allmänna debatter
    som förts i offentligheten under olika tidsperioder. Urklippens goda tillgänglighet och smidiga användningsvillkor möjliggör också kreativa lösningar med tanke på illustrerandet av historieverk.

    Michaela Bränn