Verksamheter

Konferenstät sommar i Helsingfors

 • Publicerad 09.08.2012 kl. 18:37
 • Denna sommar ordnas det tre stora världskonferenser i Finland, som alla är relevanta för vår verksamhet. I juni ordnades CIDOC-konferensen som behandlade informationsstrukturer inom minnesorganisationer. Det händer mycket på webben och i den digitala världen som gör att det är viktigt att fokusera på hur man uttrycker saker i sina databaser. Jag skrev lite om saken under den konferensen i min blogg. Då var känslan mycket positiv för vår del, eftersom vi fick bekräftelse för att vi inom Pondus-projektet valt standarder och tillvägagångssätt som verkar bli allmänna. När det gäller informationssystem är det viktigt att man ser till att man ligger i linje med övriga aktörer för att kunna garantera smidiga lösningar i framtiden.

   

  Nästa vecka kommer Helsingfors att översvämmas av bibliotekarier av alla tänkbara färger och format, då den stora IFLA-konferensen kör i gång under helgen. Biblioteksbranschen är relevant för Brages Pressarkiv, eftersom det vanligen är inom bibliotek man digitaliserar och bevarar tidningsmaterial. För detta ämne ordnades en egen förkonferens vid Nationalbibliotekets digitaliseringsenhet i S:t Michel. Denna enhet är en mycket viktig samarbetspart för oss.

   

  Under  konferensen fick vi höra många analyser av läget inom tidningsbranschen och om projekt kring digitala tidningsmaterial i olika länder. För den som är intresserad finns materialet på webben. Glad och nöjd kunde jag konstatera att Brages Pressarkiv, trots sin litenhet, ligger i framkant med utvecklingen också här. Att ta emot tryckfiler från mediehus är ju något vi redan gör, även om processen ännu behöver utvecklas och alla tidningar fås med. Just nu är vi glada över att ha ett så starkt stöd hos och gott samarbete med KSF Media, HSS Media och Åbo Underrättelser.

   

  Det kanske allra viktigaste budskapet som genomsyrade hela konferensen var budskapet om att man måste samarbeta med mediehusen för att kunna samla in material på ett bra sätt. På många håll börjar också tidningarna inse vilken enorm nytta de kan ha av arkiv och bibliotek som samarbetsparter. Om man tillsammans gör projekt och utvecklar processer och system, kan man förhållandevis enkelt åstadkomma saker som verkligen gynnar också mediehusen och i förlängningen även allmänheten och eftervärlden. Många sådana projekt finns redan.

   

  Gällande den utmanande bevaringen av de digitala materialen kändes det också att de planer vi skissat för Presstanda ligger väl i tiden, om inte lite framom vad de flesta gör. Vår lilla verksamhet är här en stor fördel, som gör att vi kan göra saker mer flexibelt än våra större systerorganisationer. Nu gäller det bara att få finansieringen säkrad, något som kanske inte blir helt enkelt, med tanke på de oroande signalerna som nått oss från budgetförhandlingarna. Projektets budget är i alla fall modest i förhållande till det utvecklingsarbete som kommer att göras, så vi hoppas att alla kan hålla tummarna för oss!

   

  Den sista konferensen är Open Knowledge Festival som ordnas i september i Helsingfors. Då samlas folk som arbetar med öppna data och många idealister, företag och tjänstemän kommer att vara med för att dela erfarenheter, idéer och inspiration kring denna utveckling. Då kan Brages Pressarkiv också presentera sitt öppna gränssnitt, ett av de första (det första utom biblioteken?) inom kulturarvssektorn i Finland. Då kanske vi kan hoppas någon blir inspirerad att bygga någon smart tjänst på vår databas!