Verksamheter

Historiska föreningens styrelse vill uttrycka sitt stöd

  • Publicerad 13.05.2013 kl. 13:26
  • Historiska föreningens styrelse vill uttrycka sitt stöd för det värdefulla arbete som Brages pressarkiv utför. Pressarkivet har en viktig funktion som ett nyttigt och användarvänligt arkiv både för yrkes- som amatörhistoriker. Pressarkivet är på många sätt unikt och t.ex. dess biografiska och temabaserade katalogisering utgör ett viktigt komplement till andra arkiv. Vi vill också påpeka att Brages pressarkiv hör till de mera proaktiva inom arkivsektorn när det gäller digitalisering och open access -principens omvandling från ord till handling. Vi hoppas att Brages pressarkiv även i fortsättningen kan åtnjuta resurser för att framgångsrikt bedriva sin verksamhet.

    Historiska föreningens styrelse 29.4.2013

    Historiska föreningens styrelse