Verksamheter

Historiestudier får också stöd

  • Publicerad 04.04.2013 kl. 13:42
  • Genom mina studier blev jag bekant med Brages Pressarkiv hösten 2012. Jag kan nu konstatera att jag via arkivet har hittat information som jag inte funnit någon annanstans, vilket har underlättat mina studier. Det har också varit intressant att spåra upp egna släktingar och bekanta i arkivet.

    Jimmy Holmberg, historiestuderande, Helsingfors universitet