Verksamheter

Hårda bud från kultur- och undervisningsministeret

 • Publicerad 21.05.2014 kl. 09:44
 • Brages Pressarkivs framtid diskuterades på Kultur- och undervisningsministeriet på måndagen. Under mötet framkom mycket litet nytt. Från ministeriets sida anser man att Brages Pressarkiv är en för liten och sårbar enhet, varför man inte längre kommer att betala något understöd till denna enhet.

  Brages Pressarkiv utgör det mest heltäckande söksystem som finns till 1900-talets tidningsmaterial. De unika klippsamlingarna fyller en viktig funktion för både akademiska forskare och allmänhet i Finland och Norden. Brages Pressarkiv har övergått till digital arkivering och öppnade sin data 2013.

  Ministeriet har gjort ändringar i de statsbidrag för vetenskap som beviljades ur tippningsvinstmedel. Enligt  en ny linjedragning beslutade ministeriet stegvis avstå från bidrag till en del institutioner som fått statsbidrag. Ändringarna verkställdes när ministeriet i slutet av 2012 fattade beslut om statsbidragen 2013 och fortsatte vid besluten om statsbidragen för 2014, som fattades i slutet av 2013. Ministeriet diskuterade hösten 2012 situationen med förmånstagarna, bland dem Brages Pressarkiv.

  Undervisnings- och kulturministeriet har vid de diskussioner som under årens lopp förts med representanter för arkivet uppmuntrat dem att utreda möjligheterna att utvidga finansieringsbasen för arkivet och möjligheterna till en sammanslagning för att minska sårbarheten. Dessa utredningar har inte lett till några resultat.

  I minister Kiurus svar på de skriftliga spörsmålen som gjordes av SFP och SDP i början av 2014 sägs att Undervisnings- och kulturministeriet också framöver deltar i förhandlingar om framtiden för arkivets verksamhet. Man lovade då inleda förhandlingar mellan olika aktörer för att framtiden för Brages Pressarkiv ska kunna tryggas vilket man alltså nu gjorde. Samtidigt sades det nu tydligt att fortsatt understöd enligt nuvarande modell är helt uteslutet.

  Jessica Parland-von Essen