Verksamheter

En synnerligen väl systematiserad klippsamling

  • Publicerad 27.02.2014 kl. 13:40
  • Angående den pågående diskussionen om Brages pressarkiv, vill jag gärna citera några rader ur inledningskapitlet till min Pro Gradu -avhandling i politisk historia från år 1977, som behandlade Finlands anslutning till Nordiska Rådet. Jag beskrev de källor som jag hade använt för min forskning.

    ”En speciell kategori bildar den finlandssvenska pressen, som blivit föremål för en mer noggrann granskning. Förklaringen är delvis av rent praktisk natur: Föreningen Brages Urklippsverk i Helsingfors tillhandahåller en synnerligen väl systematiserad klippsamling ur den finlandssvenska pressen, där allt som skrivits om Finland och Norden på ett för forskaren bekvämt sätt samlats inom samma pärmar.”

    Så här 37 år senare har jag svårt att föreställa mig, hur arbetet med min avhandling hade lyckats så väl utan den hjälp som jag då fick av Brages urklippsverk/pressarkiv. Måtte inte nutida eller framtida historieforskare plötsligt stå utan den hjälpen.

    Tore Ahola, politices magister