Verksamheter

En liten jämförelse

 • Publicerad 07.06.2013 kl. 19:21
 • Observera att denna jämförelse mellan förkomsten av Jakobstad vs Karleby som ämnesord på de indexerade artiklarna i Österbottens tidning kan påverkas av att alla nyheter inte registreras dubbelt varje gång samma text ingått i både Vasabladet och Österbottens tidning. Det gör att Vasabladets bevakning av Jakobstad vs Karleby också kan påverka hur statistiken ser ut. Man kan inte heller utläsa hur stora artiklarna är, utan endast antalet. På det hela taget ser det ändå rätt jämnt ut, vilket jag också, som ibland indexerar tidningen, skulle ha sagt. Samma artikel kan innehålla båda ämnesorden, och då syns artikeln två gånger i statistiken.

   

  otjamforelse

  Publicerad 12.06.2013 kl. 16:55

  Långsiktig bevaring och öppen källkod

  Brages Pressarkiv är genom vårt projekt Presstanda med i ett annat större utvecklingsprojekt i S:t Michel. Projektet presenterades på ett seminarium den 7 juni på Mikpolis vid Mikkelin Ammattikorkeakoulu.