Verksamheter

En intensiv höst

 • Publicerad 18.11.2011 kl. 11:05
 • Jessica Parkland. Journalisti. 11.10.2011. Kuva: Laura Oja

  Jessica Parkland. Journalisti. 11.10.2011. Kuva: Laura Oja

  Foto: Laura Oja

   

   

  Vi har under det gångna året genomfört stora förändringar i Pressarkivets verksamhet. Det är ändå förändringar som inte ska ändra våra tjänster till det sämre. Målsättningen är tvärtom att trygga bevarandet och tillgången till våra samlingar, som utgör hjärtat av Brages Pressarkiv. Eller egentligen är ju hjärtat den vänliga och kunniga personalen vi har, och samlingarna är en oersättlig del av vårt lands kulturarv och minne. Ingenstans kan man så enkelt hitta så mycket information om det föregående seklets människor och företeelser.

   

  Förändringarna är framtvingade av starka drivkrafter i vårt samhälle. Ständigt ökande krav på effektivitet vad gäller både arbete och alla slag av kostnader, i kombination med en fullständig förändring av hela medielandskapet har gjort att vi måste se över vår verksamhet gällande det nya material som föds i dag. Arkivutrymmet tar slut, och våra finansiärer, varav den största är Undervisnings- och kulturministeriet och de mindre en del fonder, bland dem störst Konstsamfundet, Svenska Kulturfonden och Svenska folkskolans vänner, har uttryckt önskemål om en modernisering av verksamheten.

   

  För mig som historiker och informationsspecialist har det inte varit svårt att se och acceptera de förändringskrav som ställts, och som också varmt stötts av personalen. Vår målsättning har först och främst varit att ta till vara de digitala material som föds hos tidningarna och att länka vår befintliga sökfunktion till tidningarnas material. Vi har ett mycket gott samarbete med HSS och KSF media, som båda kommit oss till mötes med data och tekniska förbindelser. Samarbetet med Åbo Underrättelser är också under utveckling. Vi hoppas innerligt på att också få med tidningar från Åland. Visionen är ett gemensamt digitalt arkiv för alla dessa tidningar med god sökbarhet.

   

  För att ännu bredda frågan om Brages Pressarkivs uppdrag, har vi också initierat en diskussion om förändringarna i offentligheten och de nya mediernas betydelse i det sammanhanget. Som ett första steg ordande vi ett lyckat seminarium på Soc&kom den 26 oktober. Medarrangörer var Soc&kom, Yle och KSF Media. Tack vare understöd från Svenska Kulturfonden kunde vi inbjuda flera mycket intressanta talare och diskussionen var givande. Målsättningen är att ordna ett nytt seminarium nästa höst, under rubriken Media 2012 Information, eller #m12i, som redan etablerats som ett namn på webben. Om seminariet finns mycket material på vår webbsida, under den nya avdelningen ”Verksamheter”, där också Urklippsverkets vänner har fått en egen sida.

   

  För att finansiera uppbygganden av det nya arkivet och mana fram samarbetsstrukturer mellan finlandssvenska innehållsproducenter har Brages Pressarkiv satt i gång ett projekt som går under namnet Pondus+Presstanda, där Pondus står för nätverket och dess teknik och Presstanda för en utveckling av databasen Press till ett seriöst digitalt arkiv för finlandssvenska material. Förhandlingar och ansökningar är i full gång och vi håller förstås tummarna för att detta ska lyckas, så att Brages Pressarkivs framtida ekonomi, som hittills varit mycket problematisk ska komma på en sund bas.

   

  I hela denna process har  vår stödförening Urklippsverkets Vänner varit av ett ovärderligt moraliskt, och emellanåt också rent ekonomiskt, stöd. Vännerna hjälpte oss bland annat med kostnaderna för att tejpa vår logo på fönstren och annat efter det rätt besvärliga stambytet i våras. Jag hoppas få se många gamla och nya Vänner på julglögg hos oss den 7 december!