Verksamheter

En anspråkslös författares vittnesmål

  • Publicerad 18.03.2013 kl. 13:27
  • Som aspirerande (och snart debuterande) författare har jag på sistone insett betydelsen av att ha ett digert arkiv att nu som då dyka ner i. För några veckor sedan gick jag in till Brages Pressarkiv för att bläddra i de mappar som handlar om en österbottnisk ort jag ämnar förlägga en skönlitterär berättelse till. På några minuter hade jag hittat sådant material som löste ett problem som hade med en betydelsefull del av intrigen i min tilltänkta berättelse att göra. Jag har ingen aning om jag hade kunnat lösa problemet även utan att sitta vid skrivbordet i Brages. Kanske, kanske inte. Säkert är att det hade tagit avsevärt mycket längre tid. Säkert är också att jag anser att arkivet är viktigt och betydelsefullt, och att jag kommer att återvända dit många gånger framöver.

    Mathias Rosenlund, författare och kritiker