Verksamheter

Digitaliseringen inom kulturarvssektorn

 • Publicerad 13.03.2013 kl. 09:12
 • Det pågår en omställning av samhället där man allt mer anammar syn- och arbetssätt som bygger på digitaliseringens möjligheter. Denna omställning är i en begynnelsefas och omställningen sker långsamt och försiktigt. Ett av skälen till det är att webben och ny teknik utmanar det massmediala paradigmet. Gamla arbetssätt, föreställningar om kontroll över information och distributionskanaler är helt välta över ända. Många traditionella roller och yrken utmanas.

  Det här är naturligtvis inget nytt i historien. Den tekniska utvecklingen är kraftfull och hart när omöjlig att stoppa. Samtidigt kryper betydelsen av de nya möjligheterna in i allt fler samhällssektorer, inte minst inom kulturarvssektorn. Många ser den möjlighet som just kulturarv kan få att ta större plats i samhället. Med digitalisering kan sektorn svara upp och utveckla intresset för humaniora, samhällsvetenskaper och andra forskningsområden. Och här tror jag att kulturarvssektorn har en chans att gå före och visa vägen.

  Brages Pressarkiv är trots sin storlek en stark forskningsmiljö som driver och stimulerar utvecklingsinitiativ, arkivforskning inom mediaområdet, arbetet med att stötta skolundervisning m.m. Och det gäller då inte bara inom Finland. Vi är flera från Sverige som haft förmånen att föreläsa på plats i Helsingfors och där träffat forskare, studenter och mediefolk som driver utvecklingsfrågor. Vi har här mött imponerande kunskaper och utvecklingsdriv som i många avseenden intar en internationell frontposition, arbeten som verkar inspirerande för oss som tyvärr bara kan följa arbetet på visst avstånd. För oss på Riksantikvarieämbetet i Sverige är inte minst arbetet inom Pondus ett högintressant projekt vad gäller utvecklingen av länkade öppna data och användningen av densamma i nya kontexter. Det som sker på Brages Pressarkiv och i den miljö som arkivet verkar inom, är viktigt för många!

   

  Det är därför med viss oroskänsla jag nås av nyheten att man planerar att dra ner bidraget till en viktig verksamhet. Det vore värdefullt för oss andra i omvärlden om undervisning- och kulturministeriet gjorde en omvärdering av planerna på att skära ner bidraget till Brages Pressarkiv.

  Lars Lundqvist, enhetschef för enheten för informationsutveckling, Riksantikvarieämbetet