Verksamheter

Den nya söktjänsten är nu lanserad!

 • Publicerad 29.10.2013 kl. 09:37
 • presstandabild

   

  På bokmässan i Helsingfors lanserade vi i fredags vår nya söktjänst. Den är byggd på det öppna gränssnitt (API) som vi skapade för Pondus, något förbättrat, så att man kan få ut mera specifik data, som är just det som ger våra sökningar mervärde jämfört med exempelvis fulltextsökningar i tidningarnas egna arkiv.

  Via Presstanda är det enkelt att få fram och skilja på recensioner skrivna av och om olika personer, biografiska material eller vad som helst som intresserar. Den underliggande databasen är den samma vi arbetat med i många år, så det finns information om material ända från och med 1990. Tyvärr finns ju materialet inte i digital form alls så långt tillbaka, men vi har materialet i pappersform på arkivet.

  Sökresultatet presenteras också som en tidsgraf, som man kan använda för att begränsa sin sökning i tid. Det är bra att notera att sedan vi övergått till digital bevaring, har vi indexerat en mycket större del av artiklarna.

  Sökningen är byggd av Paradigm och API:t av Iterate Labs. Vi har haft ett starkt fokus på användarvänlighet och intuitiva funktioner, vilket gör att tjänsten skiljer sig ganska mycket från till exempel en traditionell bibiliotekskatalog, samtidigt som vi maximalt utnyttjar det faktum att vår data är mycket rik och välstrukturerad.

  Tjänsten är inte heller helt färdig, utan vi arbetar hela tiden med att utveckla den och utvidga den. Just nu arbetar vi med att samla in material från tidskrifter och söker lösningar för att få också deras artiklar sökbara och tillgängliga via Presstanda.

  Vi är mycket tacksamma för all respons och alla kommentarer!