Verksamheter

Urklippsverkets Vänner

 • Publicerad 23.11.2016 kl. 11:36
 • Sedan 1993 verkar i anslutning till Pressarkivet en särskild understödsförening, Urklippsverkets Vänner r.f. Då hette arkivet ännu Brages urklippsverk. Föreningen ska enligt sina stadgar  ”öka intresset för och kännedomen om Brages urklippsverk — samt ekonomiskt och på andra sätt stödja urklippsverkets verksamhet.”

   

  Den som ansluter sig till Vännerna medverkar till att trygga arkivets verksamhet och kan dessutom bidra till att sprida kännedom om arkivet. Föreningen har under årens lopp gett arkivet ekonomisk handräckning inte minst i sådana sammanhang, där andra bidrag inte har erhållits.

   

  I dag är den årliga medlemsavgiften 20 euro, men det går också bra att ansluta sig som ständig medlem för en engångsavgift om 100 euro.

   

  Nya medlemmar är varmt välkomna! Kontakt kan tas via arkivet.

   

   

  Vännernas årberättelse för 2012 (pdf)