Verksamheter

Urklippsverkets Vänner

  • Publicerad 23.11.2016 kl. 11:36
  • Sedan 1993 verkar i anslutning till Pressarkivet en understödsförening, Urklippsverkets vänner r.f. Då hette arkivet ännu Brages urklippsverk. Föreningen skall enligt sina stadgar ”öka intresset för och kännedomen om Brages urklippsverk – samt ekonomiskt och på andra sätt stödja urklippsverkets verksamhet.”

     

    I dag är den årliga medlemsavgiften 20 euro, men det går också bra att ansluta sig som ständig medlem för en engångsavgift om 100 euro. Nya medlemmar är varmt välkomna. Kontakt kan tas med ordföranden för Urklippsverkets vänner Alec Estlander via e-post: [email protected]