Verksamheter

Brages Pressarkiv 113 år

  • Publicerad 24.04.2020 kl. 07:50
  • Denna vår har det förflutit 113 år sedan föreningen Brages ordförande Otto Andersson grundade pressarkivet Brages Urklippsverk, med syftet att skapa en organiserad kunskapsbas för forskningen. Från början har arkivet betjänat också allmänheten.

    ”I Brages Pressarkiv finns allt om våra liv”, skrev man in tidningen när Pressakivet fyllde 100 år. Den artikeln och oräkneliga andra finns bevarade i samlingarna som omfattar ca 800 hyllmeter och därtill över 380 000 indexerade referenser till artiklar i tidningspressen. Tillsammans utgör samlingarna en sökbar infrastruktur för alla intresserades egna efterforskningar och studier.

    Vid Pressarkivet får kunden behändigt tillgång till Finlands kollektiva minne på svenska. Här kan man antingen få en överblick över större skeenden i det förflutna eller göra enskilda nedslag, fånga tidsbilder och glädja sig åt att hitta små nyheter eller kuriosa. Så här i digitaliseringens tidevarv serverar arkivet fortsättningsvis kunderna godbitar ur pressen på ett kulturbärande och traditionsmedvetet sätt. Det över hundraåriga Pressarkivet fortsätter sitt unika uppdrag att tillhandahålla pressmaterial till nytta för såväl forskare som allmänheten. Traditionsenligt är det pappersurklipp som gäller här på arkivet.