Verksamheter

Brages Pressarkiv 110 år

  • Publicerad 24.04.2020 kl. 07:50
  • Denna vår har det förflutit 110 år sedan föreningen Brages ordförande Otto Andersson grundade pressarkivet Brages Urklippsverk, med syftet att skapa en organiserad kunskapsbas för forskningen. Från början har arkivet betjänat också allmänheten.

    ”I Brages Pressarkiv finns allt om våra liv”, skrev man in tidningen när Pressakivet för tio år sedan fyllde 100 år. Den artikeln och oräkneliga andra finns bevarade i samlingarna omfattande ca 800 hyllmeter och därtill i de över 380 000 indexerade referenserna till artiklar i pressen. Tillsammans utgör samlingarna en sökbar infrastruktur för alla intresserades egna efterforskningar och studier.

    Vid Pressarkivet får kunden behändigt tillgång till Finlands kollektiva minne på svenska. Här kan man antingen få en överblick över större skeenden i det förflutna eller göra enskilda nedslag, fånga tidsbilder och glädja sig åt att hitta små nyheter och kuriosakunskap. Så här i digitaliseringens tidevarv serverar arkivet fortsättningsvis användarna godbitar ur pressen på ett kulturbärande och traditionsmedvetet sätt. Det etthundratioåriga Pressarkivet med sitt unika uppdrag fortsätter att tillhandahålla pressmaterial till nytta för såväl forskare som allmänheten.