Verksamheter

Sjuttiotalet var en annan värld

Kekkonen – EEC – Brezjnev – Zavidovo  … Namnen blandas med ord som läcka och källskydd och scoop. Allt andas svunnen 70-talspolitik.

Artiklarna med stora svarta braskande rubriker är många. De fyller faktiskt en hel skild Zavidovopärm här på arkivet.

Fallet Zavidovo var en av de stora händelserna under 1970-talet i finländsk politik och media. Artiklarna med avslöjandena  publicerades i Vasabladet, Dagens Nyheter och norska Dagbladet. Publiceringsdatum var den 31 oktober 1972.  För fyrtio år sedan alltså.

Vad saken gällde, egentligen? Den hemliga promemorian från president Kekkonens förhandlingar med ryssarna om Finlands frihandelsavtal med EEC.

Kunde man ana vilken uppståndelse som skulle utbryta …? Kunde journalisten Tor Högnäs (min personliga koppling till fallet … ) föreställa sig vilket rabalder det skulle bli? Källan avslöjade han i varje fall aldrig, trots påtryckningarna.

Ett fall som Zavidovo, ett likadant scoop skulle inte vara möjligt idag. Det är på alla sätt andra tider.

Men 1970-talet var ett intressant decennium. Det speglas i stora och små nyheter i våra samlingar. Det finns allt från världshändelser till väldigt lokala lokalnyheter. Klippen kan ni med fördel använda. Till exempel som underlag och tidsbild för era artiklar, tv-program, filmer eller romaner.

Viveka Högnäs-Mellner

  • Publicerad 22.10.2012 kl. 09:37

Konferenstät sommar i Helsingfors

Denna sommar ordnas det tre stora världskonferenser i Finland, som alla är relevanta för vår verksamhet. I juni ordnades CIDOC-konferensen som behandlade informationsstrukturer inom minnesorganisationer. Det händer mycket på webben och i den digitala världen som gör att det är viktigt att fokusera på hur man uttrycker saker i sina databaser. Jag skrev lite om saken under den konferensen i min blogg. Då var känslan mycket positiv för vår del, eftersom vi fick bekräftelse för att vi inom Pondus-projektet valt standarder och tillvägagångssätt som verkar bli allmänna. När det gäller informationssystem är det viktigt att man ser till att man ligger i linje med övriga aktörer för att kunna garantera smidiga lösningar i framtiden.

 

Nästa vecka kommer Helsingfors att översvämmas av bibliotekarier av alla tänkbara färger och format, då den stora IFLA-konferensen kör i gång under helgen. Biblioteksbranschen är relevant för Brages Pressarkiv, eftersom det vanligen är inom bibliotek man digitaliserar och bevarar tidningsmaterial. För detta ämne ordnades en egen förkonferens vid Nationalbibliotekets digitaliseringsenhet i S:t Michel. Denna enhet är en mycket viktig samarbetspart för oss.

 

Under  konferensen fick vi höra många analyser av läget inom tidningsbranschen och om projekt kring digitala tidningsmaterial i olika länder. För den som är intresserad finns materialet på webben. Glad och nöjd kunde jag konstatera att Brages Pressarkiv, trots sin litenhet, ligger i framkant med utvecklingen också här. Att ta emot tryckfiler från mediehus är ju något vi redan gör, även om processen ännu behöver utvecklas och alla tidningar fås med. Just nu är vi glada över att ha ett så starkt stöd hos och gott samarbete med KSF Media, HSS Media och Åbo Underrättelser.

 

Det kanske allra viktigaste budskapet som genomsyrade hela konferensen var budskapet om att man måste samarbeta med mediehusen för att kunna samla in material på ett bra sätt. På många håll börjar också tidningarna inse vilken enorm nytta de kan ha av arkiv och bibliotek som samarbetsparter. Om man tillsammans gör projekt och utvecklar processer och system, kan man förhållandevis enkelt åstadkomma saker som verkligen gynnar också mediehusen och i förlängningen även allmänheten och eftervärlden. Många sådana projekt finns redan.

 

Gällande den utmanande bevaringen av de digitala materialen kändes det också att de planer vi skissat för Presstanda ligger väl i tiden, om inte lite framom vad de flesta gör. Vår lilla verksamhet är här en stor fördel, som gör att vi kan göra saker mer flexibelt än våra större systerorganisationer. Nu gäller det bara att få finansieringen säkrad, något som kanske inte blir helt enkelt, med tanke på de oroande signalerna som nått oss från budgetförhandlingarna. Projektets budget är i alla fall modest i förhållande till det utvecklingsarbete som kommer att göras, så vi hoppas att alla kan hålla tummarna för oss!

 

Den sista konferensen är Open Knowledge Festival som ordnas i september i Helsingfors. Då samlas folk som arbetar med öppna data och många idealister, företag och tjänstemän kommer att vara med för att dela erfarenheter, idéer och inspiration kring denna utveckling. Då kan Brages Pressarkiv också presentera sitt öppna gränssnitt, ett av de första (det första utom biblioteken?) inom kulturarvssektorn i Finland. Då kanske vi kan hoppas någon blir inspirerad att bygga någon smart tjänst på vår databas!

  • Publicerad 09.08.2012 kl. 18:37

Solveigs sommar

” … bara obruten horisont, en fyrbåk långt ute och några österbottniska stenar. … Om det är soligt – ack, inte ofta – kan jag sitta i min lilla skrivboda under en jättegran med dörren öppen mot gungande barr och myror och blåbärsris.” (Nya Pressen 1965).

Det är alltid lika roligt att få anledning att öppna de två pärmarna med artiklar om Solveig von Schoultz  – de hör till mina absoluta favoriter bland något tusental pärmar här på arkivet. De står bland andra författar-, konstnärs- m.fl. pärmar i forskarsalen. Jag brukar alltid stolt förevisa hyllan för t ex besökande grupper, som (i allmänhet) blir imponerade och intresserade. Tidnings- och tidskriftsartiklar samlade på det här bekväma sättet! Unikt, tro mig. Just den här sortens 1940-, 50- eller 60-talsmaterial hittas inte på nätet.

Solveig von Schoultz-pärmarna är flitigt genomgångna av både forskare och studenter genom åren. Tidiga recensioner och intervjuer har gett underlag och upphov till nya analyser i artiklar och böcker. En som ofta gick igenom Solveig-materialet var författaren Inga-Britt Wik, t ex för arbetet med brevboken Det som har varit, det som är (1999).

Jag minns också, dunkelt, ett eget  studietida arbete om Solveig von Schoultz novellsamling Även dina kameler och särskilt novellen Gräshopporna …  Ett visst urklippsverk gav stoff …

Det skrivs fortfarande om Solveig von Schoultz och hennes författarskap i tidningar och tidskrifter. Numera bevaras artiklarna inte i pappersform här på arkivet,  utan samlingen växer och fortsätter elektroniskt.

Viveka Högnäs-Mellner

  • Publicerad 20.06.2012 kl. 10:29

Arkivvårdsprojektet fortskrider

Idag är det den första juni, och det har nu gått ungefär en månad sedan jag började arbeta med arkivvårdsprojektet här vid Brages pressarkiv. Under min tid med mapparna har jag lärt känna det fascinerande material som arkivet har att erbjuda, och jag har stött på allt från ilskna pytonormar i 1920-talets Hangö till det senare 1900-talets hisnande visioner om hur man föreställde sig 2000-talets skola (fönsterlösa kulturcentrum som är öppna dygnet runt och rymmer minst 60.000 elever i alla åldrar). Det har varit intressant att upptäcka hur påtagligt närvarande historiens gång är överallt i samlingarna (t.ex. i språket), samtidigt som det också varit lustigt att se hur lite människan av idag egentligen tycks skilja sig från människan 1912 eller 1962. Många ämnen som är på tapeten just nu har varvats både en och två gånger i pressen under det föregående århundradets lopp, och det finns mycket intressant stoff för en samhällshistoriskt intresserad person som jag att begrunda.

 

För att arkivmaterialet skall finnas tillgängligt också för framtida generationer att förundra sig över behöver det tas hand om och lagras på ett sätt som skyddar det från skadliga faktorer som solljus, damm och den slitning som mapparna orsakar varann då de trängs i hyllorna. Stoffet i de värst tilltyglade pärmarna har därför under månadens lopp fått ett nytt hem i en stadigare och mer täckande typ av mappar som syns på bilderna här under. Nostalgiker som gillar våra gamla pärmar behöver ändå inte oroa sig för att samlingarnas utseende förändras totalt, eftersom en stor del av de gamla omslagen fortfarande är i tillräckligt gott skick för att användas även i fortsättningen.

Här följer nu en kort bildpresentation av det arbete jag utfört:

 

picture-001

En mapp som sett sina sina bästa dagar.

 

picture-006

Innehållet lösgörs från den gamla mappen och binds ihop på nytt.

 

picture-008

Materialet slås in i omslagspapper och placeras i sin nya ask med en fotokopia på originalmappens rygg.

 

picture-0111

Voilà! En ny mapp som är färdig att användas.

Matilda Hakala

  • Publicerad 01.06.2012 kl. 09:30

Tidnings- och tidsskriftsdatabaser på webben

Förutom vår egen databas Press finns det också andra bra sätt att hitta information om artiklar. Vetenskapliga artiklar katalogiseras i databasen ARTO. Båda dessa är ju gratis tillgängliga. Dessutom finns BTJ:s tjänst Aleksi, som inte är gratis.

Riktigt gamla tidningar hittar man i det Historiska tidningsbiblioteket och rikssvenska tidningar finns hos Kungliga biblioteket. Dessa gamla tidningar finns också öppet tillgängliga, vilket förstås inte är fallet med nya material, vars upphovsrätt ännu är i kraft. Vid Kungliga biblioteket katalogiserar man också en del finlandssvenska nya tidskrifter i Libris.

I dag ordnades ett seminarium kring katalogisering av artiklar av Nationalbiblioteket i Helsingfors. Jag presenterade där Brages Pressarkivs samlingar och verksamhet.

 

Min presentation finns här.

  • Publicerad 09.05.2012 kl. 13:40

Arkivvårdsprojekt börjar

bragesp11

I dag börjar vår praktikant Matilda Hakala. Hon har inlett med att dokumentera arkivet på bild. Vi står nämligen inför det faktum att en stor del av de äldsta mapparna faller sönder. Vi har därför beslutat att kapsla in åtminstone en del av materialet. Tyvärr ryms inte de gamla mapparna in i kapslarna och vi sörjer alla lite över att vi blir tvungna att ändra på stämningen i de äldsta samlingarna genom detta ingrepp. Å andra sidan vet vi att materialet kommer att må betydligt mycket bättre, då det blir bättre skyddat och får stå stadigare.

 

Det är vår stödförening Urklippsverkets Vänner och stiftelsen Tre Smeder som bidrar med materialet och lönekostnad. Matilda ska dokumentera sitt arbete, så vi kan återkomma också här i bloggen. Vi har jobbat på att ta fram så hållbara och snygga lösningar vi kan. Det ska bli spännande att se hur det blir.

  • Publicerad 02.05.2012 kl. 11:03

Börja hos Brage!

litetolinklipp

Har vevat mikrofilmer och gått igenom gammal tidningslägg i över ett års tid för att försöka hitta material om spritsmugglingen under förbudstiden. Ett rent sisyfosarbete. Känner till Brages förnäma pressarkiv sedan tidigare, men har av olika orsaker inte kommit mig ner till huvudstaden.
När det väl blev gjort visade det sig att där fanns det jag letat efter prydligt insatt i ett halv dussin mappar! Under två dagar gick kameran varm och det hände att ett förtjust grymtande infann sig då rubriker som vidstående dök upp.
På några minuter plockade damerna dessutom ur andra mappar fram lokalt material jag var på jakt efter. Med hem följde sedan ”tonvis” med spritsmugglarhistorier och förbudstidsdebatt.
Det är bara att konstatera – man borde börja hos Brage.
Brages Pressarkiv är unikt. Hänvisade en gång en finskspråkig forskare dit. Han ringde sen och tackade för tipset. Tyckte det var rent fantastiskt. Håller med honom

 

Gästbloggaren K-G Olin från Jakobstad är författare och förläggare och  jobbar nu på sin sextonde bok.

litenolin

K-G Olin

  • Publicerad 10.04.2012 kl. 10:06