Verksamheter

Brages Pressarkiv och SLS

Brages pressarkiv har varit oss på SLS arkiv till ovärderlig hjälp då det gäller att få fram information om personer, årtal eller händelser. Brages pressarkiv har på ett utmärkt sätt kompletterat våra handskriftssamlingar. Att vi båda två finns i samma kvarter har ju också både underlättat och intensifierat samarbetet. Vi behöver varann!

Nelly Laitinen, arkivarie

  • Publicerad 11.03.2013 kl. 10:44

Den 100-åriga verksamheten måste få fortsätta

Projektet PONDUS pockar på prioritering. Ska över 330 000 referenser i Databasen Press från 1990 till idag bara glömmas bort? Ska de unika pressurklippen från de gångna 100 åren vittra sönder eller kan de göras tillgängliga på webben?

Den 100-åriga verksamheten måste få fortsätta, utvecklas och profilera sig inför de nya utmaningarna.

Agneta von Essen, Bragekund sedan studietiden på 1960-talet

  • Publicerad 11.03.2013 kl. 10:42

Brages Pressarkiv och framtiden

I  går gick Brages Pressarkivs motgångar slutligt över nyhetströskeln, sedan Finlands svenska publicistförbund ville ta i saken. Finansieringsbeslutet från ministeriet kom ju redan i januari, men vi hade medvetet valt att inte gå ut och skandera (tigga), utan försöka ta en konstruktiv ansats. Det tänker vi också fortsätta med. Ingen ska behöva ge oss en cent för att ”det är synd om oss”. De som väljer att finansiera oss, ska göra det för att det finns en reell nytta och ett värde i det Brages Pressarkiv är och gör.

Jag tror nämligen benhårt på att vi faktiskt har väldigt mycket att ge. Våra stamkunder är många, de är trogna och de vet att de hos oss hittar mycket information som inte går att hitta någon annanstans. Och nya människor hittar oss hela tiden. Alla blir lika överraskade och glada över att hitta en sådan skatt. Det gäller både akademiska forskare och amatörer och professionella personer inom otaliga branscher.  Det finns mycket forskning och research som skulle bli ogjord utan Brages Pressarkiv. Ingen annan gör samma sak som vi och ingen har lika omfattande samlingar. Att inget motsvarande görs på finska kan inte räknas oss till nackdel, utan ökar tvärtom ytterligare värdet av arkivets samlingar och tjänster. Många av våra kunder är finskspråkiga.

Till det kommer att den semantiska webben håller på att slå igenom. Brages Pressarkiv har här kommit rätt långt. Vi är vad jag vet det enda arkiv i Finland som byggt ett öppet gränssnitt. Vi har använt tekniken delvis redan länge. Den kommer småningom att tas i bruk också inom till exempel Nationalbiblioteket, och vi har tack vare vår erfarenhet mycket att ge, sådant som kan underlätta arbetet. Det handlar om rätt omfattande tekniska projekt, som är rätt svåra att enkelt motivera och förklara. Därför var vi mycket glada över att vi tisdags ordnade en lyckad tillställning, som resulterade i flera fina idéer till implementering, alltså riktiga tjänster. Det står allt tydligare att genomtänkta teknologiska lösningar och bra informationshantering ger stort mervärde. Det har både Svenska Yle och vi på Brages Pressarkiv kunnat konstatera. Man kan antingen arbeta slarvigt och ineffektivt, eller öppet och målmedvetet när det gäller dessa saker. Ju längre man skjuter på beaktandet av dessa faktorer, desto mer ställer man till det för sig själv på sikt.

Genom att ännu ytterligare utveckla vår verksamhet och samarbeta med våra målgrupper så att vi betjänar dem bättre, tror jag Brages Pressarkiv har en framtid och fyller många funktioner för många människor. Jag vet att vi har mycket att ge. Våra utvecklingsprojekt är i full gång och de har också finansiering. Därför är jag själv hoppfull.

  • Publicerad 08.03.2013 kl. 07:40

Urklippsverkets Vänner informerar

Urklippsverkets Vänner håller årsmöte onsdagen den 27 mars 2013 kl. 16.30 i Pressarkivets lokaliteter, Riddareg. 7 A 1, Helsingfors (Kronohagen)

Härmed kallas våra medlemmar till årsmöte för behandling av de frågor som ankommer på årsmötet. Pressarkivet har genomgått en intressant utveckling de senaste åren och byggt upp ett värdefullt nätverk av samarbetspartner. Nedskärningen av statsbidragen har emellertid försatt arkivet i e allt svårare ekonomisk situation. Därför erbjuder vi alla våra medlemmar en möjlighet att stöda arkivet med ett frivilligt bidrag!

Nya medlemmar är välkomna
Styrelsen har konstaterat att även om antalet medlemmar har varit rätt konstant så vore en påfyllnad av nya medlemmar önskvärd. Det betyder inte bara en förstärkning av stödföreningens insatsmöjligheter utan också en breddad kontaktyta, vilket är värdefullt för spridningen av kännedom om Pressarkivet. Förslag till nya medlemmar är alltid välkomna.

Medlemsavgiften är fortfarande bara 20 euro
Det går också att bli ständig medlem med femdubbel avgift, alltså 100 euro. Och frivilliga bidrag är alltså mycket välkomna.

Väl mött på årsmötet!
URKLIPPSVERKETS VÄNNER rf

Urklippsverkets Vänner

  • Publicerad 06.03.2013 kl. 16:04

Pondus – det finlandssvenska nätverket för att öppna och länka data

Vad handlar länkad data om och vem har nytta av det?

 

Alla! är i alla fall vårt svar på den senare frågan. Genom att samordna finlandssvenska webbresurser, bland andra Svenska Yles webbsida, Kulturforum.fi, Brages Pressarkivs databas och Biblioteken.fi har vi möjlighet att dela innehåll och låta informationen flöda mellan oss och också till användarna på webben, som kan dra nytta av informationsstrukturer av bättre kvalitet. Läs mera på Pondus egen webbplats.
Kom och hör vad det handlar om och vad vi gjort. För den som vill finns möjlighet att stanna och följa med ett litet hackathon eller att återkomma till kvällens prisutdelning. Under dagen ordnas nämligen Pondus Open Data HackFest i samma lokaler. Då får kodare testa våra lösningar och försöka ta fram idéer till nya tjänster.

Program:

 

9.00 Inledning med presentation av projektet och dagens program

 

9.20 Tomi Kauppinen, Aalto uni: Länkad data – presenterar teknik och verktyg

(på finska el engelska)
10.20 Presentation av Pondus API:er och data
11.00 Tävlingen börjar
19.30 Tävlingstiden slutar
20.00 De tävlande presenterar sina resultat
21.00 Prisutdelning

 
Mera info och anmälningar (senast 2.3) Jessica Parland-von Essen

Brages Pressarkiv, jessica (på) bragespressarkiv.fi

Tfn 050 501 2543

  • Publicerad 14.02.2013 kl. 08:37

En eloge till Brages Pressarkiv

I morse hittade jag i min e-postlåda följande underbara meddelande, som jag med författarens vänliga medgivande publicerar:

 

En eloge till Brages pressarkiv!

Jag idkar kvinnohistorisk forskning, för vilken jag ständigt behöver arkivmaterial. Brages pressarkiv har gett mig enbart positiva erfarenheter.

Samlingarna är omfattande och personalen är tjänstvillig, utomordentlig sakkunnig och hjälpsam.

Arkivet är tillräckligt litet för att materialet blir tillgängligt. Det finns ingen väntetid på dagar eller veckor. De mest komplicerade frågor besvaras omgående.

Brages pressarkiv är en viktig källa för det svenska Finlands historia, men också för landets historia i gemen. Man behöver inte vara forskare för att ha nytta och glädje av det.

Brages pressarkiv behövs och bör ges tillräckliga resurser för att utvecklas.

 

Karmela Bélinki

Fil.dr, författare och forskare

  • Publicerad 07.02.2013 kl. 08:44

Brages Pressarkiv i skolan

Inför skolornas tidningsvecka vill jag gärna uppmärksamma alla på att Brages Pressarkivs databas Press numera innehåller länkar till många tidningars nummer eller sidor. Exakt hur långt tillbaka varierar lite, men vi försöker att anpassa oss enligt tidningarnas tillgängliga arkiv. Om du märker att det saknas länkar eller länkar är döda, informera oss gärna!  Databasen sträcker sig bakåt till 1990 – men länkarna är ofta bara ett år bakåt. Om man inte har prenumeration, dirigeras man till inloggningssidan.

 

I databasen har vi indexerat exempelvis ”Recenserad bok” och ”Recenserad författare” i egna  fält som hittas i avancerad sökning (passar utmärkt i litteraturundervisning), eller så kan man söka t ex  ämnesorden +kommunalval +närpes   om man vill hitta material för samhällskunskapstimmen.

 

Det är bra att komma ihåg att namn tillsvidare måste skrivas *exakt* i formen Efternamn Förnamn. Det lönar sig att använda ämnesordsindexet, som man får fram genom att klicka på ”Ämnesord” i den avancerade sökningens formulär. Använd också flitigt trunkeringstecknet * för att bryta ord, t ex teater* gör att man får fram en massa material man riskerar missa med sökningen teater. Mera tips finns på sidan Sökanvisningar. Lärare rekommenderas att testa lite. Tveka inte att ta kontakt med arkivet om du har frågor!

 

I och med att textkritiska övningar blir allt viktigare i skolan, blir tidningarnas material också allt mer relevant. Brages Pressarkivs databas är därför ett utmärkt redskap för lärare och elever att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i många ämnen.

 

Vi uppskattar mycket om alla hjälps åt att föra ut denna kunskap till skolorna; vi behöver också komma ihåg att allt inte hittas via Google och Wikipedia. God informationskompetens innebär att man också kan använda ”den djupa webben”. Att öva sökteknik är också viktigt, exempelvis betydelsen av trunkering är långt ifrån bekant för alla. Övning ger färdighet.

  • Publicerad 21.01.2013 kl. 08:32

Verksamhetsåret går mot sitt slut

När året närmar sig sitt slut är det alltid nyttigt att ta en genomläsning av verksamhetsplanen och fundera över vad man uppnått under året. Det känns som att vi rätt väl uppnått det vi eftersträvat i år och delvis nått till och med mycket längre än vi vågat hoppas. Det sista beror på det samarbete vi kommit fram till att testa på med Nationalbiblioteket gällande insamling och överföring av finlandssvenska tidnings- och tidskriftsmaterial.

Vår första målsättning var att få det nya digitala indexeringssystemet att löpa, vilket vi nog lyckats med. Den tekniska sårbarhet systemet med överföringen av tryckfilerna visat är något vi omgående försöker åtgärda genom att tjuvstarta med projekt Presstanda redan nu. Problemen har ändå inte varit stora, både tekniskt och arbetsmässigt har det hela löpt bra som helhet. Den andra viktiga målsättningen var att arbeta med marknadsföring, hur det lyckats syns i diagrammen nedan.

 

Andra planer vi hade för året var projekt Pondus, som också avlöpt rätt bra. Lite har arbetet fördröjts på grund av kodarbrist på olika håll, men vi har fått lov av Svenska Kulturfonden att fortsätta projektet lite in på nästa års sida, så att vi hinner få några till API:er färdiga. Var de dyker upp avslöjas snart i Pondus egen blogg. Brages Pressarkivs eget API blev klart redan i somras och är supercoolt tycker jag själv. Under året har vi dessutom fått in länkar till e-tidningar i vår databas, vilket jag anser vara ett avgörande steg mot bättre användbarhet på vår data. Vi kommer under året att ha indexerat dubbelt så många artiklar som för två år sedan, ett bevis på att den digitala processen är snabbare. Det sätter ändå nya krav på indexeringen – vi måste indexera oerhört specifikt och få till stånd länkningar till ontologierna, för att sökresultaten inte skall bli för stora. Vi planerar ännu en riktigt spännande slutspurt på projektet i mars, men mer om det senare. Pondus kommer förstås att fortleva som en del av Pressarkivets ordinarie verksamhet. Vi kommer att upprätthålla webbsidan och fortsätta att konsultera gällande webbsynlighet och metadata. I synnerhet fortsätter det konkreta samarbetet medKulturhuset och koordinationen med Svenska Yle.

 

Andra saker som omnämndes i verksamhetsplanen var att starta ett nätverk för digital delaktighet, något som också kommit bra igång, inte minst på Facebook. Här har Svenska Studiecentralen också tagit ett stort ansvar och en inspirationsdag planeras till början av februari. Då ska jag tala om webb och upphovsrätt, vilket faller mycket nära Pondus också. Årets andra större happening var förstås #m12i-seminariet, som blev en minst lika spännande och rolig händelse som förra gången. Också här planerar vi för fullt tillsammans med Svenska Yle och Soc&Kom för nästa års seminarium, som vi hoppas blir ännu ett snäpp tuffare. Här kan det löna sig att hålla utkik efter Soc&koms festårsprogram.

 

Gällande vår kärnverksamhet har vi sökt samabetsmöjligheter med både mediehus, Nationalbiblioteket och Åbo Akademis bibliotek. Även med Focis har vi diskuterat ortnamnsdatabaser. Det händer mycket just nu inom öppen och länkad data och vi strävar till att bidra med de erfarenheter vi har från Pondus. Brages Pressarkiv ser också ut att hitta en viktig och bra ny funktion som en del av det system där det tryckta kulturarvets samlas, återanvänds och bevaras långsiktigt i digital form. Det är viktigt att ha ett mycket brett och ständigt pågående samarbete, så att verksamheter kan koordineras och silobildning och dubbelarbete undvikas. Brages Pressarkiv har tack vare sitt uppdrag och sin lätta effektiva organisation möjlighet att agera snabbt och smidigt, testande nya koncept och modeller på ett sätt som kan stöda både den privata och den offentliga sektorn.

 

Samtidigt är de historiska klippsamlingarna verksamhetens  oersättliga hjärta, som ser ut att hitta allt flera nya användare. Det gläder oss oerhört, och vi hoppas på ännu många nya och gamla kunder. För alla våra underbara kunder, ofta så glada och överraskade över sina fynd bland klippen, hör till det allra bästa och mest motiverande med vårt arbete.

 

statistikwebbstatistik

Jessica Parland-von Essen

  • Publicerad 07.12.2012 kl. 10:31

Novemberbesök

Varför tog jag inget foto? Av gårdagens glada besökare.  Det var trångt men trevligt i vår  forskarsal (med plats för åtta) då en grupp litteraturvetare från Åbo (cirka arton)  kom på det årliga besöket till pressarkivet.

Det var lektorn i litteraturvetenskap vid ÅA, Roger Holmström, numera pensionerad,  som någongång på 1980-talet eller så  införde den utmärkta traditionen med Helsingforsbesök för de nya litt.studenterna. Besök på ett par arkiv och kulturinstitutioner på dagen och teater på kvällen. Brages Pressarkiv har (skryt, skryt)  under alla år varit en av de självskrivna programpunkterna. Det är vi glada för!

Vi bjöd på info om arkivet och samlingarna, berättade om hur arkivet grundades, tidningarna, vad  man kan  hitta för material, hur man går tillväga och sånt. Just litteraturforskare har stor nytta av vårt arkivmaterial, i all synnerhet det som gäller 1900-talet. Dessutom fick de höra om det dagliga arbetet och lite om våra aktuella projekt.

Det som de här studenterna (liksom deras föregångare genom åren) i alla fall tyckte bäst om var att slå upp i de biografiska pärmarna. På det egna släktnamnet eller t ex på farmors flicknamn. Eller att kolla upp sin favoritförfattare. Också de topografiska pärmarna intresserade: I pärmen Malax folkliv kan man fynda. Bra att veta för blivande kulturforskare.

Nästa vecka dyker det upp en hop journaliststuderande. De är lika välkomna!

Viveka Högnäs-Mellner

  • Publicerad 16.11.2012 kl. 13:51