Verksamheter

Trovärdighet och strategier i en ny offentlighet

 • Publicerad 23.11.2014 kl. 12:08
 • m14i-37

   Foto: Thomas Silén                                                                                 

  Den 10 oktober klockan 12 – 15.30 på Soc&kom Snellmansgatan 12, Helsingfors

   

  På årets Media-Information-seminarium frågade vi oss hur journalister och mediehus ska tackla de utmaningar det nya medielandskapet ställer. Offentligheten har förändrats och frågor om trovärdighet och relevans ligger i centrum, då det gäller att hitta strategier för fungerande affärsmodeller. Men hur skiljer sig situationen och tänkbara strategier beroende på aktörernas och publikens storlek och andra faktorer?

   

  Vem borde och vem kan erbjuda möjligheter och plattformer för det nya offentliga samtalet? Hur kan man hantera öppna samtal på webben? Var finns den offentliga diskussionen och hur kan den bevaras? Vilka konsekvenser har detta för arkivering, bevisföring och kontextualisering i ett längre perspektiv?

   

   

   

  arrangorer