Verksamheter

Trovärdighet och strategier i en ny offentlighet

 • Publicerad 23.11.2014 kl. 12:08
 • m14i-37

   Foto: Thomas Silén                                                                                 

  Den 10 oktober klockan 12 – 15.30 på Soc&kom

  På årets Media-Information-seminarium frågade vi oss hur journalister

  och mediehus ska tackla de utmaningar det nya medielandskapet ställer.

  Offentligheten har förändrats och frågor om trovärdighet och relevans

  ligger i centrum, då det gäller att hitta strategier för fungerande affärs-

  modeller. Men hur skiljer sig situationen och tänkbara strategier

  beroende på aktörernas och publikens storlek och andra faktorer?

   

  Vem borde och vem kan erbjuda möjligheter och plattformer för det

  nya offentliga samtalet? Hur kan man hantera öppna samtal på webben?

  Var finns den offentliga diskussionen och hur kan den bevaras?

  Vilka konsekvenser har detta för arkivering, bevisföring och kontex-

  tualisering i ett längre perspektiv?

   

   

   

  arrangorer