Verksamheter

Dagens sanning, morgondagens lögn?

 • Publicerad 15.10.2013 kl. 12:05
 • 10462500824_83c2691b22

  Foto: Thomas Silén

  Den 15 oktober klockan 13 – 16.30 på Soc&kom Snellmansgatan 12, Helsingfors

   

  Årets Media Information-seminarium handlade om hur kunskap förändras över tid. Vad är sanning, rykten och desinformation? Vilka är våra källor, hur evaluerar vi dem och hur påverkas tolkningarna över tid?

   

  Källkritik har blivit allt viktigare allt efter att tillgången till och förmedlingshastigheten av information ökat explosionsartat. Det är i dag kompetenser som inte endast professionella journalister eller forskare behöver besitta, utan det handlar allt mer om en grundläggande medborgarfärdighet.

   

  Avsikten var att fortsätta tidigare diskussioner och vidareutveckla de tankar som lyfts fram under #m11i och #m12i med teman kring en ny digital offentlighet respektive återanvändning av digitala material. Denna gång ligger fokus på frågor om källkritik i den digitala världen. Källorna till information är dessutom allt oftare också privatpersoner som kan publicera sig offentligt. En stor del desinformation sprids i den digitala offentligheten. Då källkritiken brister sprids falsk information vidare och kan läsas som korrekt information.

   

  Där journalistikens uppgift primärt är att gallra bort dessa osanningar och ge korrekt information, kan desinformationen vara värdefull och viktig ur ett akademiskt perspektiv. Och för arkiven utgör detta ett nytt problem. Vad är viktigt att spara, vad är rätt i dag och hur kan synen på det förändras i framtiden?

   

  Seminariet var en del av Svenska social- och kommunalhögskolans program för jubileumsåret.

   

   

  jubileum_sve_515px

  arrangorer