Verksamheter

Återanvändning

 • Publicerad 09.11.2012 kl. 12:01
 • Media Information-seminariernas syfte är att diskutera den förändrade offentligheten och det nya medielandskapet. Vi vill öppna för diskussion och nya synvinklar på det samhälle vi lever i.

   

  8172351016_c17d771e5a

  Foto: Thomas Silén CC-BY-NC-SA

  I höst ordnades seminariet den 9 november

  klockan 13-16.30

  på Svenska social- och kommunalhögskolan.

   

   

  Årets tema var mediearkiv och återanvändning av deras material.

   

  Vi vill lyfta fram tidsperspektivet i den digitala världen, vilka möjligheter digitala material erbjuder som råvara och som källa för inspiration. Vad finns det för material och hur kan de användas? Hur kan man som journalist skapa mervärde och hur förvandlas dagens nyhet till digital historia?

   

  Årets öppna tankesmedja #m12i arrangerades av Brages Pressarkiv i samarbete med Svenska Yle, KSF Media och  Det redaktionella laboratoriet vid Soc&kom.

   

   

   

  Svenska Kulturfonden och Kulturfonden för Sverige och Finland har stött seminariet.

  arrangorer