Verksamheter

Digitala spår

 • Publicerad 26.10.2011 kl. 11:51
 • Media och därmed också samhället står i förändring. Den offentliga diskussionen har ändrat karaktär och forum. Journalistiken är i omstöpning och dess uppgifter och utmaningar förändras i takt med att sociala medier och öppen data blir allt vanligare.

  Det förändrade mediafältet ställer nya krav på både dem som söker, använder och producerar information. Frågorna är aktuella inte bara för journalister och forskare utan för oss alla som samhällsmedborgare. Hur kan vi orientera oss, vilken uppgift har journalistiken och hur kan vi säkra att relevant information sparas och hittas i ett längre tidsperspektiv? Hur kan vi närma oss webben som offentlighet och källa till information?

  För att diskutera dessa frågor ordnade vi en öppen tankesmedja för journalister, forskare och allmänhet på webben och i form av ett seminarium. Seminariet ägde rum på Svenska social- och kommunalhögskolan den 26 oktober klockan 12–16. Diskussionen inleddes för att kunna börja skissa upp linjer för en vägkarta för den nya offentligheten som samhällsarena och kulturarv.

  Seminariet arrangerades av Brages Pressarkiv i samarbete med Svenska Yle, KSF Media, och Social- och kommunalhögskolans fortbildningsenhet SVUX. Seminariet understöddes av Svenska kulturfonden.

   

   

   

   

  arrangorer