Verksamheter

Republiken klippt i 100 år

Urklippsverkets Vänner r.f. i samarbete med Brages Pressarkiv
inbjuder till seminariet

REPUBLIKEN KLIPPT I 100 ÅR

Torsdag 27.4.2017 kl. 13-16.30
HU Soc&kom, Snellmansgatan 12, sal 210

Med anledning av att republiken Finland fyller 100 år och Brages Pressarkiv
107 år ordnas ett seminarium om Pressarkivet. Urklippsverkets Vänner vill
öka kännedomen om Pressarkivet och visa vilken betydelse arkivsamlingarna
kan ha för olika yrkesgrupper. Seminariet har fått stöd av Stiftelsen Tre
Smeder.

PROGRAM
Moderator skriftställare Thomas Rosenberg

13.00 Hälsningsord, ordf. för Vännerna miljörådet Alec Estlander
13.10 Arkivet i förhållande till presshistorisk utveckling, docent Lars-Folke
Landgrén
13.30 Pressarkivets betydelse för författare, författare Jolin Slotte
13.50 Journalister och Pressarkivet, frilansjournalist Lina Laurent
14.10 Diskussion

14.30 Kaffe med tilltugg

15.00 Pressarkivets betydelse för historiker,
historiker fil.mag. Michaela Bränn
15.20 Släktforskare och Pressarkivet, fil.dr.
Alexandra Ramsay
15.40 Diskussion
16.00 Sammanfattning, slutord, Alec Estlander

Anmälningar tas emot av Brages Pressarkiv,
telefon 09-633342
eller [email protected]
ända till fredagen 21.4.
Fritt inträde

VÄLKOMNA!

  • Publicerad 27.03.2017 kl. 08:06

Hedersomnämnande

pimgpsh_fullsize_distr

Arkivredaktörerna Gun Grönroos och Viveka Högnäs-Mellner har den 4.11 fått ta emot ett hedersomnämnande för sitt arbete på pressarkivet.

  • Publicerad 23.11.2016 kl. 14:01

Pressmeddelande 16.1.2015

Pressarkivföreningen – ny upprätthållare av Brages Pressarkiv

Pressarkivföreningen rf har övertagit verksamheten vid Brages Pressarkiv från den 1 januari 2015.

Verksamheten fortsätter under det gamla namnet Brages Pressarkiv med två anställda. Arkivet håller öppet för kunderna som hittills, vardagar klockan 9 – 16 (onsdagar 9 – 18) på den bekanta adressen Riddaregatan 7 A 1 i Kronohagen i Helsingfors.

I Pressarkivet finns ca 800 hyllmeter pressmaterial från slutet av 1800-talet till våra dagar indelat enligt tre huvudområden; biografiskt, topografiskt och allmänt material. -Eftersom detta material inte finns lätt sökbart någon annanstans ser Pressarkivföreningen det som viktigt att materialet är tillgängligt för forskare, släktforskare och studerande vid besök på Pressarkivet, säger Kristina Linnovaara, ordförande för Pressarkivföreningen.

-Databasen Presstanda har referenser till artiklar ur finlandssvenska dagstidningar för åren 1990- 2014. Planen är att nyare digitalt pressmaterial kan läsas på Brages pressarkiv, säger Kristina
Linnovaara.

Pressarkivföreningen grundades i oktober 2014 av Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tre Smeder för att hålla Brages klipparkiv
tillgängligt för forskare och allmänhet. Tack vare Pressarkivföreningens insats kan verksamheten fortgå utan avbrott trots det indragna statsbidraget.
För mer information, kontakta
Kristina Linnovaara
styrelseordförande, Pressarkivföreningen rf
040 168 8088

Kristina Linnovaara

  • Publicerad 16.01.2015 kl. 11:56

Nya tider

Det är stillsamt i Kronohagen i dag. De flesta ägnar sig åt julförberedelser. Men på ett visst pressarkiv prasslar den flitiga personalen på. Och en likaledes flitig forskare har redan hunnit hit.

Få hinner i julstöket tänka på att pressarkivet är mitt i ett historiskt skede.

När arkivet efter trettonhelgen på nytt öppnar för forskare och besökare är det under en ny huvudman, Pressarkivföreningen r.f.

På Föreningen Brages höstmöte i november beslöts enhälligt att Brages Pressarkiv överförs till nya huvudmannen Pressarkivföreningen per 1.1. 2015. Bakgrunden är naturligtvis det indragna understödet från Undervisnings- och kulturministeriet, vilket gör att Föreningen Brage inte längre har möjlighet att driva verksamheten, som startades 1910.

Turerna har varit många i denna långdans. De senaste åren har varit minst sagt turbulenta. Diskussioner och detaljer kan inhämtas bland annat genom många inlägg i denna blogg. Scrolla neråt.

Alla är tacksamma över att verksamheten kan fortsätta efter årsskiftet. Detaljerna för hur den ska se ut är ännu oklara. Men som det står i protokollet från sista direktionsmötet för Brages Pressarkiv: ”Direktionen både tror och hoppas att den nu uppnådda lösningen är god och arkivets framtid ljus.”

Direktionsmötet konstaterade detta som en slutkläm. Därefter avslutades det historiska mötet.

Det är med vemod vi här på arkivet har tagit avsked av både pressarkivets direktion och Föreningen Brage. Men namnet Brages Pressarkiv består och arkivet kan öppna nästa år igen.

Därför är det med tillförsikt vi säger God Jul och Gott nytt år!

Viveka Högnäs-Mellner

  • Publicerad 22.12.2014 kl. 11:10