Verksamheter

Brages urklippsverk av ovärderlig betydelse

  • Publicerad 18.03.2013 kl. 11:55
  • Under en trettioårig verksamhet som litteraturforskare och kritiker har Brages urklippsverk varit av ovärderlig betydelse för mig. Det omfattande och lättillgängliga materialet och den sakkunniga personalens hjälp har underlättat och försnabbat mitt arbete oändligt mycket. Jag har även kunnat bistå kolleger från Sverige genom att hänvisa dem till Brages urklippsverk. Mycket av pressmaterialet på Brage är väldigt besvärligt att hitta på andra håll. Urklippsverkets centrala läge i hjärtat av Helsingfors universitetskvarter bidrar ytterligare till dess användbarhet.

    Michel Ekman, litteraturforskare