Brages pressarkiv stänger

Brages pressarkiv stänger – materialet finns digitalt tillgängligt via Nationalbiblioteket

Verksamheten vid Brages pressarkiv upphör 31.3.2024 och Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) tar över arkivets material. Stängningen beror på att alla de tidningar som ingår i pressarkivet numera finns digitalt tillgängliga via Nationalbibliotekets databas.

Brages pressarkiv grundades 1910. Arkivet innehåller urklipp från dagstidningar och tidskrifter från och med slutet av 1800-talet.

Hösten 2014, då Föreningen Brage hade svårigheter att upprätthålla pressarkivet ekonomiskt, grundade SLS, Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tre Smeder tillsammans Pressarkivföreningen för att trygga arkivets fortlevnad. Pressarkivföreningen tog över Brages Pressarkivs verksamhet 2015 och har sedan dess finansierat arkivet med omkring 1,14 miljoner euro.

Materialet nu digitalt tillgängligt

Orsaken till att Brages pressarkiv stänger är att arkivmaterialet nu även finns i digital form. I slutet av 2023 är alla svenska dagstidningar i Finland tillgängliga via Nationalbibliotekets tidningsdatabas.

– Kundbesöken på Brage har minskat i jämn takt sedan Pressarkivföreningen tog över Brages Pressarkivs verksamhet 2015 och har sedan dess finansierat arkivet med omkring 1,14 miljoner euro. I och med att alla svenska dagstidningar i Finland nu finns i digital form möjliggörs en bättre sökbarhet och ett enhetligt källmaterial för kunderna, säger Pressarkivföreningens styrelseordförande och SLS arkivchef Kristina Linnovaara.

Pressarkivets samlingar, cirka 800 hyllmeter, överlåts till SLS arkiv. Från och med hösten 2024 kan kunder beställa fram materialet under begränsade tider i SLS forskarsal i Helsingfors.

– Den bästa kanalen till alla dagstidningarna är Nationalbibliotekets digitala tidningsdatabas, som man kan använda i SLS forskarsalar i Vasa och i Helsingfors. Dessutom är de finlandssvenska dagstidningarna till och med 1949 fritt tillgängliga för alla intresserade på Nationalbibliotekets webbplats digi.kansalliskirjasto.fi, säger Kristina Linnovaara.

För mer information, vänligen kontakta

Kristina Linnovaara

styrelseordförande, Pressarkivföreningen rf
arkivchef, Svenska litteratursällskapet i Finland
[email protected], 040 168 8088